Trots utmaningarna fortsätter rekryteringarna på Innofactor och tjänsterna utvidgas

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-05-2020 kl. 13.29

Innofactor hjälper sina kunder att nå framgång genom att modernisera och digitalisera verksamheten i deras organisationer. Utgångspunkten är att människor ges företräde i allt som görs. Över 500 motiverade toppexperter arbetar på Innofactor i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Enligt verkställande direktör Sami Ensio har man under coronapandemin lyckats utveckla verksamhetssätt som förblir i bruk.

Hur är det med ert företag just nu? Vad har ni på gång? 

Det går bra för Innofactor. Arbetet utförs normalt trots undantagssituationen. Kanske till och med ännu mer energiskt. Endast miljön har ändrats då hela personalen flyttade från kontoren till hemkontoren för ett par veckor sedan. Det hålls fler Microsoft Teams-möten än någonsin. Mötespraxisen i distansarbete har förbättrats ytterligare. 

Vi fortsätter att sköta befintliga kundleveranser, försöker sälja nya och rekryterar också nya experter. För våra kunder erbjuder vi utvidgat stöd kl. 7–19, eftersom det behövs mer flexibla tidtabeller när våra kunder distansarbetar. Vi vill också hjälpa företag som inte är så vana vid distansarbete att arbeta effektivt på distans. Vi har också skapat nya produkter för detta.

Har ert företag samarbetat med någon aktör som hör till nätverket Business Espoo? Hurdan nytta har ni haft av det? 

Vi har planer på att inleda samarbete kring rekryteringar med Esbo stads sysselsättningstjänster. Det var bland annat meningen att vi skulle ordna ett stort gemensamt rekryteringsevenemang inom IT-branschen i början av april, men på grund av coronavirussituationen skjuts det naturligtvis upp. Nu funderar vi tillsammans på nya digitala sätt att hitta experter. Vi ser fram emot att få fler anställda på detta sätt. 

Vilken är den viktigaste lärdomen eller insikten som har uppstått på grund av coronapandemin?

Coronaepidemin erbjuder i all sin hemskhet ett enormt digitalt språng för hela samhället. Efter krisen stiger produktiviteten i det finländska samhället till en helt ny nivå, om vi bara tar tillfället i akt. Vi får inte återgå till det gamla i företag eller inom den offentliga förvaltningen. Vi måste alla stanna upp en stund efter krisen och fundera på vilka saker vi gjort bättre än förut och hur vi kan behålla de bästa praxis även i fortsättningen. Jag tror att ett målmedvetet främjande av digitaliseringen och den moderna digitala organisationen är nyckeln till detta. 

Vilka önskemål har ert företag i fråga om Business Espoos företagstjänster? 

Företagen behöver nu hjälp av samhället. Om ett företag behöver hjälp och hurdan hjälp som behövs beror i hög grad på i vilken bransch företaget verkar och på företagets situation. Det kan innebära billigare hyror, hjälp med rekrytering av nya experter och omplacering av nuvarande experter. Det kan också betyda att en offentlig aktör bara fortsätter köpa produkter av ett företag utan avbrott. Business Espoo har som uppgift att hjälpa företag i närområdet. Vi hoppas att Business Espoo driver företagens budskap inom hela Esbokoncernen och att dess tjänster hjälper företagen och företagarna att fortsätta sin verksamhet så normalt som det är möjligt i den rådande situationen.

Hur har situationen påverkat verksamheten i ert företag? 

Hela personalen har arbetat på distans sedan den 12 mars. Nästan alla arbetsuppgifter har kunnat skötas hemifrån utan att det orsakat betydande olägenheter för affärsverksamheten. Med kunderna avtalas från fall till fall hur arbetet sköts. Vi har anpassat vårt utbud till situationen och erbjuder till exempel företag stödpaket för distansarbete samt utvidgat stöd kl. 7–19. 

I den här situationen måste organisationen reagera betydligt snabbare än tidigare på situationer som förändras. Beslut som tidigare fattades inom en månad måste nu fattas inom en vecka. Det som tidigare gjordes inom en vecka måste nu göras på en dag. Och det som tidigare gjordes på en dag måste nu göras på en timme. Detta innebär helt nya utmaningar för ledningen. Och man måste också ta hänsyn till skillnaderna mellan länderna. Medan Finland med försvarsmaktens bistånd stängde hela Nyland, öppnade Stockholm samtidigt terrassäsongen på restaurangerna.  

I detta sammanhang vill jag ta tillfället i akt och tacka vår utmärkta personal. Tillsammans har vi snabbt hittat nya och flexibla sätt att arbeta samtidigt som vi måste handleda skolelever i distansstudier och sköta barn under skolåldern. Ett stort tack till alla. Nu, om någonsin, är det viktigt att vi alla tar hand om varandra. 

Har det under coronatiden uppstått nya verksamhetssätt som förblir i bruk?

Coronepidemin har gjort distansarbetet effektivare inom hela organisationen, även för dem som inte har distansarbetat så mycket tidigare. Till exempel användningen av videoförbindelse har ökat väsentligt. Teamen har också virtuella morgonkaffestunder som har varit mycket populära. Jag tror att vi i framtiden kommer att använda distansmöten i allt högre grad och resa mindre, vilket också kommer att ha positiva miljöeffekter. 

Vår organisation har också blivit betydligt snabbare och smidigare än tidigare. Detta är absolut också en egenskap som vi vill bevara i vår verksamhet. 

Under krisen har vi också lyckats förnya våra egna programvaror och tjänster som används för att stödja distansarbete så att de bättre än tidigare tjänar våra kunders behov i en modern digital organisation. Dessa tjänster hjälper säkert våra kunder också efter krisen.  

Bekanta dig med företagets verksamhet på Innofactors webbplats.

Sami Ensio.
Verkställande direktör Sami Ensio.

Innofactors huvudkontoret.
Innofactors huvudkontoret.