Svar om coronavirus och finansiering för företag

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-03-2020 kl. 15.15

Arbets- och näringsministeriet svarar på frågor om coronavirus och finansiering för företag.
Coronaviruset har drastiska konsekvenser för företagsverksamheten, till en början för tjänsteföretagen inom bland annat turist- och restaurangbranschen, men konsekvenserna gäller med tiden alla branscher. Konsekvenserna är direkta till exempel för ensamföretagares och små och medelstora företags affärsverksamhet. Företag som bedriver internationell handel har redan känt av konsekvenserna under en längre tid i form av störningar i internationella värdekedjor och logistiken. Även om den mest akuta krisen skulle ge vika snabbt, förutspås den ekonomiska osäkerheten fortsätta längre.

Läs mer på Arbets- och näringsministeriet webbplats

Källmaterial: tem.fi