Staden efterlyser lösningar för klimatsmart trafik i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-10-2020 kl. 17.20

Esbo stad söker i ett snabbt pilotprojekt framsynta lösningar som främjar klimatsmart trafik i Esbo. Målet är att pröva nya, hållbara sätt att resa i en genuin stadsmiljö.

Vi efterlyser nya lösningar för resekedjor som stöder sig på kollektivtrafik och för klimatsmart trafik i knutpunkterna.

I Esbo företas nästan varannan resa med bil och vägtrafiken orsakar cirka 30 procent av klimatutsläppen i staden. Många nya resetjänster är för närvarande splittrade och partiella lösningar, men det kunde finnas efterfrågan på omfattande regionala servicehelheter.

Stadens mål är att Esbo är klimatneutralt 2030 och staden vill främja hållbara sätt att resa.

Sammanslutningar och företag, erbjud en lösning

Här är fem problem som staden hoppas företag, sammanslutningar och andra aktörer kan lösa med hjälp av snabba pilotprojekt:

  • 1. Samordning av befintliga resetjänster
  • 2. Främjande av hållbara transporter under byggtiden eller utnyttjande av 5G-nätverk
  • 3. Problemet med den sista kilometern
  • 4. Smidiga byten av fortskaffningsmedel i knutpunkterna
  • 5. Främja gång och cykling i knutpunkterna.

Du kan också föreslå en lösning som främjar klimatsmart trafik i knutpunkterna.

Du kan ta dig an en eller flera utmaningar. Det kan vara fråga om en ny eller en kompletterande verksamhetsmodell eller tjänst. Du kan komma med digitala lösningar, tjänster och produkter. Lösningen kan gälla en eller flera knutpunkter i Esbo eller trafik och resande i Esbo överlag.

Du ska ha ett finländskt FO-nummer.

Info på webben 14.10 kl. 10–11

Esbo stad ordnar en öppen info om upphandlingen av försöksverksamheten onsdag 14.10.2020 kl. 10–11 (på finska). Vi presenterar utmaningar med snabba försök, informeras om ansökningsprocessen och besvaras frågor. Infon ordnas på Teams Live. Frågor om upphandlingen kan också ställas i tarjouspalvelu.fi (länk se nedan).

Anmäl dig till infon så får du inbjudan per e-post.

Lämna ditt anbud i tarjouspalvelu.fi

Lämna ditt anbud till Esbo stad på finska eller engelska senast 23.10.2020 kl. 23.59. Upphandlingsannonsen (på finska) finns i tarjouspalvelu.fi. För att läsa alla uppgifter i upphandlingsannonsen ska du logga in eller registrera dig i tjänsten.

Uppgifter om projektet

Försöken ingår i ett projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet ordnas inom ramen för 6Aika, ett samarbete mellan de sex största städerna i Finland. Knutpunkter är trafiknoder där det erbjuds olika slags trafiktjänster. De kan gälla samåkning, hyra ett fordon av grannen, varutransporter eller något annat som underlättar klimatsmarta resor och klimatsmart transport.

I projektet deltar Esbo stad, Business Tampere, Uleåborgs stad, Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad.

Mer information

projektchef Tuomas Kiuru
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa (klimatsmart trafik i knutpunkter)
Esbo stad
tfn 040 552 2646
tuomas.kiuru@esbo.fi