Ren luft intressantare än någonsin – historien bakom Air0

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-12-2020 kl. 12.39

Air0 är en tillverkare av luftrenare med framgång på marknaderna i Asien. Försäljningsargumentet är ett bättre liv med hjälp av renare luft. Valle Kulmala, verkställande direktör, och Hanna Liljapelto, Head of Growth vid Air0, berättar att coronapandemin påverkat företagets verksamhet kraftigt, men att framtidsutsikterna är goda.

Hur går det för ert företag just nu? Vad är på gång?

Det går bra för oss! Under våren upplevde vi en svacka när den kinesiska marknaden avstannade helt. Det går inte att besöka Kina och att göra affärer i Asien utan att vara på plats är svårt. Även om den kinesiska marknaden just nu är i vänteläge på grund av coronapandemin, har intresset för luftrening ökat explosionsartat i Europa och resten av världen. Detta visar sig hos oss som ökad efterfrågan.

Vi är fortsatt väldigt intresserade av den kinesiska marknaden och av att hitta nya distributörer. Vi vill vara en global aktör och erbjuda konceptet Ren luft som en tjänst över hela världen. Vi jobbar för att allt fler ska kunna njuta av ren luft.

Vilkeen fördel eller hjälp som ni har fått av Business Espoo har gagnat er mest och varför?

I slutet av 2019 deltog vi på mässan China International Import Expo (CIIE) i Shanghai, som är en av de största mässorna i Kina. Samma vecka kunde vi via Esbo stad ordna ett utomordentligt bra möte direkt med kundgränssnittet samt fördelaktiga, för oss relevanta affärskontakter. Före coronapandemin riktades den största delen av handeln till Kina.

”Den bästa nyttan rent konkret med att delta i en sådan här mässa är helt klart synlighet och kontakter. Ju avlägsnare marknader man ger sig in på, desto viktigare är det med närvaro. På plats på mässan träffade vi distributörer som har gjort det möjligt för oss att stärka vår marknadsställning i Kina”, konstaterar Kulmala.

Vad har gett den starkaste framgångskänslan för Air0?

Höjdpunkterna i Air0 har varit färdigställandet av den egna tekniken och produkten och när vi fick patent för den i såväl Finland som Kina. En annan höjdpunkt som bör nämnas är insteget på den kinesiska marknaden. Konceptet Ren luft som en tjänst kan ses som en milstolpe som har fått ett bra mottagande under innevarande år.

Av dina lärdomar och upplevelser – vad vill du säga till en ny företagare?

Företagande är en serie uppförs- och nedförsbackar. Tro på det du gör och låt dig inte nedslås av tvivlare. Nätverka, brottas inte ensam med problemen – det finns gott om kamratstöd, råd och mentorer. Kom ihåg att fira framgångar, och blicka då och då bakåt på allt ni har uppnått. Många entreprenörer fastnar på enteprenörsvägen – det är lätt att dras med av självförverkligandet, friheten och ansvaret.

Michelangelo sade en gång i tiden att den största faran för en människa är inte att ställa upp för höga mål och falla därifrån, utan att ställa målen för lågt och uppnå dem alla. Det här är en bra utgångspunkt enligt Kulmala. Målen bör ställas så högt att du alltid har något att sträva efter.

Bekanta dig med företaget Air0 på deras webbplats.

Det aktiva vänortssamarbetet som Esbo och Shanghai har haft sedan 22 år bär frukt för det finländska näringslivet. Betydelsen av samarbetet mellan städerna betonas som möjliggörare av växelverkan mellan olika parter, dörröppnare, lärande och i utmaningarna med hållbar utveckling.

Stadsorganisationen kan spela en stor roll för ett företags internationalisering. Shanghai stad har årligen bjudit in Esbo till Kinas största mässa för främjande av import. Deltagande på mässan är ett konkret sätt att främja det finländska näringslivet i Kina. Esbo stad deltog tillsammans med Helsinki Business Hub på mässan med en företagsdelegation 2019.

Under coronatiden har internationella evenemang i huvudsak flyttats till nätet. Vänortssamarbetet mellan Esbo och Shanghai har fortsatt och 2020 års CIIE-evenemang arrangerades delvis virtuellt. Esbo stad hade en god synlighet i det vänortsforum som Shanghai stad ordnade och där stadsdirektör Jukka Mäkelä betonade vikten av samarbetet och satsningen på hållbar utveckling.