Sysselsättningstjänster

Rådgivning vid permitteringar och uppsägningar

TE-byrån ger råd och hjälp till företag och arbetsgivare i situationer som rör minskning av personalstyrkan och permitteringar. Tjänsterna kan anpassas till enskilda arbetsgivare. Vi ger också information och råd om alternativen inom omställningsutbildning och precisionsutbildning. Även Esbo stads sysselsättningstjänster betjänar för att uppsagd personal ska hitta ny sysselsättning. 

Mer information om tjänsterna finns på TE-byråns webbplats.

Omställningsskydd

Arbets- och näringsbyrån ger avgiftsfri rådgivning  då du är tvungen att minska på personalen. Rådgivning kan också ordnas i form av informationsmöten i arbetsgivarens lokaler. Informationen gäller omställningsskydd, utkomstskydd, att söka arbete osv.

Läs mer om omställningsskydd på arbets- och näringsbyråns webbplats.

PrecisionsUtbildning och OmställningsUtbildning

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd utbildning för den nuvarande personalen i situationer där ett företags verksamhet eller den använda teknologin förändras. Utbildningen uppdaterar företagarens eller de anställdas kompetens så att den är i nivå med de nya kraven. Syftet är också att förhindra permitteringar eller uppsägningar. Utbildning kan ordnas under eller i stället för permitteringar för viss tid.

Genom OmställningsUtbildning kan företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.Utbildningen lämpar sig också för situationer där anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.

Hjälp vid rekrytering

Esbo stads sysselsättningstjänster erbjuder företag ett enkelt sätt att nå potentiella arbetstagare oberoende av bransch. Vi utökar aktivt vårt nätverk för företagssamarbete, så ta kontakt – låt oss se vad vi kan göra för ditt företag. Vi erbjuder avgiftsfri rekryteringshjälp, ekonomiskt stöd för rekrytering och synlighet vid våra rekryteringsevenemang. Kontakta oss: tyonhakupalvelut@espoo.fi

Sysselsättningstjänsternas jobbsökningstjänster

Esbo stads sysselsättningstjänster hjälper dig i jobbsökningen. Vi ger råd om att skriva CV och ansökningar, med att hitta lediga jobb och uppdatera dina kunskaper. Dessutom erbjuder vi individuella arbetsrehabiliteringstjänster. Vår uppgift är att alla ska få en plats i arbetslivet. Bekanta dig med jobbsökningstjänsterna på stadens webbplats.

Korko-tjänsten stödjer högutbildade äldre än 30 år i jobbsökningen. Tjänsten lämpar sig för arbetssökande som vill skapa klarhet i de egna sysselsättningsmålen, skaffa sig nya jobbsökningsfärdigheter eller överväga alternativa karriärvägar. Mer information finns på Esbo stads webbplats.