Kompetensutvecklingstjänster

Har du arbete men brist på arbetstagare i ditt företag? Ibland kan det uppstå situationer där arbetet inte längre räcker till alla eller där arbetet ändrar form. Även i dessa situationer finner vi en lösning tillsammans. Omnia hjälper dig att söka rätt sorts kompetens till rätt ställen. Omnias tjänster för förändringssituationer:

Företagarens karriärvägledning

En karriärvägledare kan kartlägga alternativen tillsammans med dig och identifiera lämpliga sätt att förvärva kompetens till företaget. Mer information finns på Omnias webbplats.

Kompetenstjänsterna som stöd vid ägarskifte

Processen vid ägarskifte kan underlättas genom att avlägga en examen eller en del av en examen – i examensutbildning kan utvecklingsprojekt i det egna företaget ingå. Du kan förbereda ditt företag för försäljning eller om du ska köpa ett företag, kan du skaffa dig de kunskaper som behövs till exempel i ledarskapet eller chefsarbetet, för att stärka entreprenörsfärdigheterna och för att staka upp en ny riktning för det förvärvade företaget genom produkt- och serviceutveckling.

Exempel på lämpliga examina som stödjer processen i samband med ägarskifte är följande:

  • specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
  • specialyrkesexamen i produktutveckling och
  • yrkesexamen för företagare.

Mer information om utbildningsalternativen finns  på Omnias webbplats

OmställningsUtbildning

OmställningsUtbildningen är avsedd för situationer där ett företag måste säga upp personal av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl. Med hjälp av OmställningsUtbildningen kan företaget stödja de uppsagda arbetstagarnas möjligheter att hitta ny sysselsättning eller permitterade arbetstagares färdigheter att gå över till andra positioner inom företaget. Utbildningen anpassas till deltagarnas behov och valet av deltagare och finansieringen sköts i samarbete mellan arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen. Mer information.

Se även TE-byråns OmställningsUtbildning.

Se alla Omnias utbildningar i webbutiken kauppa.omnia.fi. Du kan även kontakta oss via e-post yrityspalvelut@omnia.fi

Helsingforsregionens handelskammare ordnar ett stort antal utbildningar, seminarier och webbseminarier om företagens förändringssituationer. Mer information om handelskammarens utbildningar.

Företagens evenemangskalender

I företagens evenemangskalender kan du söka sådana utbildningar och seminarier som intresserar dig.