Expertnätverk

Via företagsrådgivningen har du möjlighet att få ytterligare rådgivning av konsulter, jurister och andra företag som erbjuder särskilda tjänster och som ingår i Business Espoos expertnätverk. Det första konsultationsbesöket hos en expert är kostnadsfritt. Andra eventuella åtgärder faktureras separat i enlighet med experternas prislista.

Läs mer om expertnätverket.

Boka tid för en expertremiss.