Plattformen Make with Espoo bjuder in till samutveckling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-11-2020 kl. 8.49

Samutvecklingen i Esbo har utvecklats steg för steg. I höst har vi tagit nya steg mot ett mer systematiskt sätt att arbeta med samutveckling på stadsnivå. Staden har nyligen publicerat den nya innovationsplattformen Make with Espoo som bjuder in företag och samfund att utveckla tjänsterna tillsammans med representanter för staden.

Med samutveckling avses ett sätt att arbeta genom vilket invånare, stadsorganisationen, företag, föreningar, samfund och forskningsanstalter tillsammans kan skapa en bättre livsmiljö och bättre tjänster.

Innovationsplattformen Make with Espoo är en webbplats som har som mål att inspirera företag, föreningar och stadens experter att utveckla tjänster tillsammans. I början utvecklas produkter, tjänster och lösningar som främjar inlärning och undervisning, men alla tjänster inom bildningssektorn är ändå inbjudna att delta, inklusive daghem och olika kulturtjänster från bibliotek till museum.

Utveckling med kunden i centrum – och snart med nya temaområden

I framtiden kommer plattformen Make with Espoo att utvecklas till att omfatta hela staden och nya temaområden. Dessa kan till exempel vara hållbar utveckling, välbefinnande eller trafik. Plattformen är inte bunden till en viss sektor eller resultatenhet, utan uppmuntrar alla till att se på saker och ting med kunden i fokus, med hjälp av olika temaområden och fenomen.

”På plattformen kan du skapa egna idéer, studera andras idéer och söka lämpliga samarbetspartner. Efter att du hittat en lämplig partner utvecklar ni idén till ett utvecklingsprojekt. Projektet utförs genom samutveckling i verkliga miljöer, till exempel i skolor eller daghem”, berättar projektchef Maiju Haltia-Nurmi från Esbo stads bildningssektor.

Arbetsboken för samutveckling kan laddas ner på webben

Vid sidan av arbetet med innovationsplattformen har bildningssektorn också producerat en ny arbetsbok för samutveckling, ”Yhteiskehittämisen ABC – Askeleet yhteiskehittämiseen Espoon oppimisympäristöissä”. Den fungerar som manual för samutveckling och hjälper läsaren att förstå vad samutveckling innebär och hur ett samutvecklingsprojekt i praktiken kan genomföras i Esbo stads inlärningsmiljöer.

E-boken kan laddas ner på www.espoo.fi/makewithespoo samt via innovationsplattformen Make with Espoo på www.makewithespoo.espoo.fi

Långsiktigt utvecklingsarbete

Innovationsplattformen Make with Espoo är resultatet av en långsiktig samutveckling av inlärning och undervisning i Esbo. Stadens bildningssektor utvecklade en modell för samutveckling mellan skolor och företag (KYKY) som en del av projektet 6Aika redan år 2016. Då fungerade webbplatsen KYKY-tori som matchningsplattform för deltagarna.

Det fortsatta utvecklingsarbetet bland annat för den nya innovationsplattformen har utförts i samarbete mellan två projekt som finansierats via projektet 6Aika (Framtidens smarta lärmiljöer och Ekosystem för tillväxt) och projektet Kehittyvä KYKY, som finansierats av Utbildningsstyrelsen.

”Eftersom vi nu bjuder in också andra aktörer än skolor gör vi oss av med namnet KYKY. I fortsättningen utförs all samutveckling inom Esbo stad under Make with Espoo. Namnet påminner om att göra saker tillsammans och bjuder in alla att utveckla”, säger Haltia-Nurmi.

Mer information

Projektchef Maiju Haltia-Nurmi, Esbo stad, bildningssektorn, tfn 040 552 8446, maiju.haltia-nurmi@esbo.fi

6Aika-logor: 6Aika, Hävkraft från EU 2014-2020, Europeiska regionala utvecklingsfondern, Nylands förbund.

En logo: Utbildningsstyrelsen financierar projektet.