På några år från startup till vinnare av ingenjörspriset – historien bakom Sensible 4

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-06-2020 kl. 12.01

Allt började 2016 då Harri Santamala, VD för Sensible 4, ledde ett automatbussprojekt vid yrkeshögskolan Metropolia, för import av bussar till Finland. Esbo stad var en av huvudpartnerna i projektet och därför ordnades ett pilotprojekt med bussarna i början av hösten 2016 i Otnäs, Esbo. Företagets nuvarande CTO Jari Saarinen och CBO Jussi Suomela såg busspilotprojektet och kontaktade Harri. Saarinen och Suomela hade några år tidigare grundat robotikföretaget GIM Oy. De hade stort kunnande i utomhusrobotik i fråga om dåligt väder och det tog inte länge innan Sensible 4 grundades i februari 2017. En av företagets grundare är Tommi Rimpiläinen, som tidigare arbetat vid Helsinki Business Hub.

Sensible 4 har tack vare inkomstfinansiering expanderat på tre år, och med stöd av stora investeringar i slutet av vintern har tillväxten varit kraftig. Det finländska samhället har förhållit sig synnerligen positivt till automatisering av vägtrafiken och detta varit en stor bidragande faktor för utveckling och tillväxt. Syftet är att bli en del av den kollektiva trafiken eftersom det är viktigt att minska problemen med privatbilism.

”Vi siktar på att skapa en smidigare vardagstrafik som är lika för alla”, berättar Santamala.

Det finländska ingenjörspriset är ett viktigt erkännande

TEKs finländska ingenjörspris är välkänt inom teknikbranschen i Finland. Priset är ägnat att lyfta fram innovativa idéer som även fungerar i praktiken. Att Sensible 4 som ett ungt företag vann priset innebar att man lyckats.

Erkännandet berör främst den arbetsgrupp som av stål och mjukvara har byggt en buss. Santamala betonar att utan teamet skulle projektet aldrig ha uppstått. Priset ser bra ut på CV:n, men är bra även för företagets varumärke.

Ingenjörspriset ger Sensible 4 inflytande och gör bolaget känt. Under hela våren har företaget ivrigt rekryterat experter och priset gör säkert företaget mer intressant på rekryteringsmarknaden. Bland finalisterna till priset fanns stora och tuffa företag, vilket gjorde segern ännu sötare.

Nätverken viktiga i tillväxten

År 2018 träffade Sensible 4 en investerare under evenemanget Knights of #Slush som ordnades av Espoo Marketing. Investeraren gjorde en stor investering. Med hjälp av den har man kunnat rekrytera mer personal, och i år personalen har fördubblats. Sådana här evenemang är ytterst viktiga särskilt för startups.

”Även om det låter som en klyscha så behövs en sådan här startup- och teknologibuzz i omgivningen”, säger Santamala.

Utan nätverk och ekosystem är det mycket svårt att sträva uppåt. I dem drar partnerna varandra framåt. Sensible 4 jagar kunder utanför Finland och därför är nätverksevenemangen med sina stora deltagarskaror mycket viktiga.

Idag är företagets framsiktsvyer ljusa och ambitionen hög. Tanken är att rekrytera mer personal och bara resebegränsningarna lättade, kunde det interna internationaliseringsprojektet dra igång. Utvecklingsarbetet och firmans funktioner finns i Finland, men kunderna finns någon annan stans. Företaget måste vara närvarande och skapa sig ett namn utomlands. Sensible 4:s tillväxtmission är att göra självkörande fordon vanliga. 

För nya startup-företagare eller sådana som funderar på att bli företagare vill Santamala ge rådet att satsa på utvecklingen. Det är viktigt att höra kunderna om vilken riktning utvecklingen ska gå. Innan man börjar sälja en idé vidare måste den bli trovärd och vara långt utvecklad.

Bekanta dig med företagets verksamhet på deras webbplats.

Människor på GACHA-buss.
På GACHA. I övre kanten sitter från vänster: Miika Nousiainen, Teemu Korhonen och Marko Lindroos.

Mellersta raden från vänster: Jari Saarinen, Aku Kyyhkynen, Ert Ülle, Tuomas Tiira, Jalmari Matilainen, Tommi Berg, Aleksi Tepponen, Janne Luukka, Bilal Ahmad och Jussi Suomela.

I nedre raden sitter från vänster: Fredrik Forssell, Harri Santamala, Maria Santamala, Tommi Rimpiläinen och Umar Hamid.

Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

GACHA-buss.
Sensible 4:s GACHA-buss kör 40 km/h inom en radie på hundra kilometer. Bussen rymmer 16 passagerare.

Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää