Mobidiag utnyttjar sina resurser för att bromsa pandemin

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-06-2020 kl. 14.36

Mobidiag är ett snabbt växande finsk-franskt bolag som arbetar med molekylär diagnostik. Bolagets lösningar kan utnyttjas i diagnostik av infektionssjukdomar och i kampen mot ”superbakterier” som är resistenta mot antibiotika. Mobidiag har över 130 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Esbo och det har dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Dessutom har företaget ett växande antal distributörer i andra länder. Verkställande direktören Tuomas Tenkanen berättar hur företaget koncentrerat resurser till att utveckla coronavirustester.

Hur är det med ert företag just nu? Vad har ni på gång?

Vi har det bra, det är en intensiv period just nu. När coronaviruset spred sig och utvecklades till en pandemi ville vi dra vårt strå till stacken för att bromsa pandemin. Som ett diagnostikföretag inom hälsovårdsbranschen såg vi det också som vår plikt. Vi har nu koncentrerat våra resurser till att snabbt förse hälso- och sjukvården med nya coronavirustester. 

Till vår glädje kan vi meddela att båda coronavirustesterna vi utvecklat precis beviljats tillstånd för diagnostik i Finland av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Det ena testet passar stora sjukhuslaboratorier och stora provmängder, och det används redan i Finlands största laboratorier. Det andra testet vi lanserat på marknaden passar testning i mindre och lokalare skala. Vi ansöker om tillstånd för båda testerna också i Frankrike, Sverige och Storbritannien. I hela Europa kommer testerna till försäljning före slutet av maj.

Dessutom säljer vi antikroppstester som vår kinesiska samarbetspartner tillverkar. Det råder just nu en stor brist på coronavirusdiagnostik i världen. Vi är nöjda att vi som ett finländskt företag kan erbjuda så här täckande coronavirusdiagnostik i vårt hemland.

Har ert företag samarbetat med någon aktör som hör till nätverket Business Espoo? Hurdan nytta har ni haft av det? 

Vi har samarbetat med Nylands arbets- och näringsbyrå. Vi har använt webbplatsen Mol.fi för att publicera arbetsplatsannonser och arbets- och näringsbyrån har också förmedlat arbetstagare direkt till oss. Vi är mycket nöjda med samarbetet, det har fungerat bra. Vår kontaktperson på Nylands arbets- och näringsbyrå har varit mycket hjälpsam och aktiv och betjäningen har varit fantastisk.

Vilken är den viktigaste lärdomen eller insikten ni fått på grund av coronasituationen?

Vi arbetar inom laboratoriediagnostik och utvecklar produkter för hälso- och sjukvården. Våra produkter har varit till nytta för hela samhället såväl vid behandling av infektioner som vid bekämpning av antibiotikaresistens. Särskilt nu under den världsomfattande coronapandemin har vi börjat förstå hur viktiga vi är och våra anställda har sagt att det känns otroligt fint att vara en del av det här. Som en av våra anställda uttryckte det: ”Vi har en fantastisk samhörighetskänsla i vårt företag och allas motivation är på topp. Aldrig tidigare har betydelsen av det egna arbetet känts så konkret.”

Vilka önskemål har ert företag i fråga om företagstjänster?

Vi kommer också i fortsättningen att utnyttja tjänsterna i nätverket Business Espoo. Just nu har vi inga särskilda önskemål.

Hur har situationen påverkat verksamheten i ert företag?

Alla avdelningar i vårt företag har haft fullt upp med att utveckla nya produkter och lansera dem på marknaden.

Sedan den 13 mars har vi anvisat alla som kan att arbeta på distans och vi håller möten via distansarbetsplattformar. En stor del av våra anställda är redan vana vid att arbeta så här eftersom vi har haft distanskontakt mellan olika verksamhetsställen också tidigare. Nu har emellertid antalet möten vi håller via distansförbindelser ökat.

Alla i företaget kan inte arbeta på distans, till exempel laboranterna inom produktutvecklingen samt de som arbetar inom produktionen och logistiken. Vi har beaktat detta och de som inte arbetar på distans har fått anvisningar om att vara särskilt noggranna med handhygienen, att undvika att samlas i stora grupper och att hålla tillräckligt avstånd till andra. Vi har också begränsat hur mycket de anställda rör sig mellan olika avdelningar för att minimera riskerna.

I den här situationen blir det allt viktigare att förmedla information. Vi har flera olika avdelningar och vi arbetar i fyra olika länder. Det är viktigt att komma ihåg att kontinuerligt upprätthålla kontakten mellan de anställda, både inom teamen och mellan de olika teamen. Helst lite oftare och med mer information. De som arbetar på distans utnyttjar flitigt videomötesförbindelser för att hålla kontakten under de här speciella omständigheterna. 

Har det under den här tiden uppstått nya verksamhetssätt som förblir i bruk?

Vi har lyckats effektivera vårt arbete ännu mer. Vi har varit tvungna att snabbt reagera och fatta beslut i den rådande situationen. Det här är positiva följder som vi säkert vill hålla fast vid också i fortsättningen. Det är möjligt att en del av arbetsresorna i framtiden ersätts allt mer av videoförbindelser.

Det har varit fint att märka att våra anställda har anpassat sig väl i undantagstillståndet. Våra anställda har arbetat under hård press och arbetsdagarna har blivit långa. Alla våra anställda förtjänar ett stort tack, tillsammans kommer vi vidare också i det här läget.

Läs mer på företagets webbplats.

Verkställande direktör Tuomas Tenkanen.
Verkställande direktör Tuomas Tenkanen.
Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Mobidiag.
Foto: Design Reform.