Mentala övningar hjälper människor och organisationer att utvecklas

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-04-2020 kl. 13.25

Mindfulness är ett modernt fenomen av vår tid som många utövar för att utveckla sig själva. Teetta Kalajo, Potential Project Finlands landschef, säger att man med hjälp av program som baserar sig på mentala övningar också kan förbättra organisationens prestation, kreativitet och flexibilitet. Potential Project är ett internationellt företag som Teetta införde i Finland för åtta år sedan.

Teetta Kalajo skulle inte bli företagare 

Teetta är pedagogie magister. Efter att Teetta utexaminerades började hon arbeta på Nokia, där hon hade chefsuppgifter inom personalförvaltningen. Hon tillbringade också flera år utomlands vid Nokias olika verksamhetsställen. År 2007 återvände Teetta till Finland och blev moderskapsledig följande år. Teetta var fem år hemma med barnen, och under denna tid blev mindfulness, mentala övningar, en viktig del av hennes liv. Hon förstod själv hur stor potential som frigörs när hon arbetar med hinder i sitt eget sinne.

När Teetta år 2013 bekantade sig med företaget Potential Project upptäckte hon att hon hittat just det som hon hade sökt, det vill säga ett sätt att hjälpa människor och organisationer att utveckla sig och att effektivisera sin verksamhet genom mentala övningar. I praktiken förutsatte införandet av denna verksamhet i Finland att hon blev företagare. Teetta säger att hon aldrig varit särskilt intresserad av företagande, men eftersom hon upplevde att hon hittat sin uppgift, grundade hon ett eget företag 2013 och utvidgade på så sätt Potential Projects verksamhet till Finland.

Potential Project har redan fört sin affärsidé till 28 länder 

Potential Project grundades för 15 år sedan av dansken Rasmus Hougaard. Företagets verksamhetsidé baserar sig på vetenskaplig forskning, expertis inom affärsvärlden och lärdomar inom mindfulness. Hougaard är en eftertraktad talare vid internationella konferenser och seminarier runt om i världen och han skriver regelbundet artiklar om mindfulness i arbetslivet för flera olika publikationer, såsom Harvard Business Review. 

Företaget verkar i olika länder så att det i varje land finns en företagare som ansvarar för verksamheten, i Finland alltså Teetta Kalajo. För närvarande har Potential Project förutom Teetta fem utbildare i Finland, som alla också själva är företagare. Verksamheten har utvecklats väl och Teetta säger att det ständigt finns mer efterfrågan på den. 

Hur införs mindfulness i organisationerna?

Hur integrerar Teetas företag då i praktiken mentala övningar i affärsverksamheten? Potential Project erbjuder till exempel konsulterings- och utbildningspaket för mentala övningar. De anställda vid målföretagen är oftast informationsarbetare, men nyttan har också setts bland annat i uppgifter som anknyter till säkerheten. Programmen skräddarsys utifrån kundföretagens behov. Utvecklingsområden kan till exempel vara resultat och effektivitet, balans och flexibilitet samt kreativitet och energihantering. 

Till företagets kundkrets hör till exempel stora internationella företag inom konsultbranschen, finanssektorn och spelbranschen. Längden på utbildningspaketet som skräddarsys för företaget kan vara från några veckor till några månader eller så kan projektet pågå i flera år. Paketet kan innehålla tematal, enstaka verkstäder eller serier av verkstäder, coachning samt intensiv ledarskapsutbildning. Med hjälp av programmens arbetstekniker får arbetstagare och chefer handledning i att öka sin koncentration och medvetenhet.

Teetta kallar mindfulnessövningar för ett mentalt gym, och man kan göra dem till exempel i företagets mötesrum. Men utbildningen syftar inte enbart till att utveckla individer utan till att stödja hela organisationen och dess processer. 

Böcker för sinnesutveckling 

Teetta säger att det är viktigt att i organisationerna fundera på hurdant ledarskap som bäst möjliggör genomförandet av strategin. Ledningen av informationsarbetare kan inte basera sig på auktoritet, utan ledarskapet är ett serviceyrke. Arbetstagaren kan göra sitt bästa när hen mår bra i sitt arbete, känner samhörighet och relevans och när hen själv kan ha en positiv inverkan.

Potential Project har gett ut två böcker av Rasmus Hougaard på finska: Tilaa ajatella och Ajatteleva johtaja. I boken Tilaa ajatella berättas hur var och en av oss kan effektivisera sitt arbete med hjälp av mindfulness. Mentala övningar effektiviserar inte bara arbetet utan ökar också individens välbefinnande. 

En tänkande ledare fokuserar å sin sida på ledarskapets utmaningar. Boken berättar hur framgångsrika ledare leder sig själva, sitt team och sin organisation på ett resultatrikt sätt. Enligt Hougaard ska en ledare vara människocentrerad och osjälviskt möjliggöra verksamhet. 

Teetta som företagare 

Potential Project Finland har varit verksamt i cirka åtta år. Även om Teetta ursprungligen inte hade som mål att bli företagare, gör hon för närvarande sådant arbete som hon upplever som meningsfullt och viktigt. Hon har inte behövt göra någon egentlig marknadsföring, eftersom hon har fått kunder på basis av nätverk och rekommendationer. Efterfrågan på företagets tjänster kommer sannolikt inte att minska inom den närmaste framtiden, eftersom intresset för människosinnet ökar när arbetsformerna och arbetssätten förändras och företagen behöver verktyg för att optimera samarbetet.

Teetta Kalajo
Potential Project Finlands landschef Teetta Kalajo

Text: Marianne Sundblad 

Bild: Teetta Kalajo 

Potential Project Finland Oy är ett av 2 500 företag inom Espoon Yrittäjät.

Läs mer och bli medlem!