Man kan anhålla om kostnadsstöd vid Statskontoret från och med 7.7.2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30-06-2020 kl. 10.54

Man kan anhålla om kostnadsstöd vid Statskontoret från och med 7.7.2020. Stödet ska senast ansökas 31.8.2020. Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av coronan. Stödet omfattar även sådana stiftelser och föreningar som utövar affärsverksamhet. Du kan på Statskontorets webbplats kontrollera vilka branscher* som har rätt till stödet. 

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt på grund av coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Förutsättningen för att få stödet är att företagets egen omsättning ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med referenstidpunkten. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4.-31.5.2020. 

Läs mer på Statskontorets webbplats.

*Om företagets bransch inte omfattas av stödet, ska synnerligen vägande skäl framställas för att företagets omsättning har minskat pga. coronaläget. Ett synnerligen vägande skäl kan till exempel anses vara en sådan begränsning eller bestämmelse som har försvårat utövandet av näringen. Företaget ska dessutom påvisa varför dess situation avviker från branschen i övrigt.