Stadens försöks- och utvecklingsplattformar

Esbo stad erbjuder företagare och företag olika möjligheter att utveckla och experimentera med staden. Försöks- och utvecklingsplattformarna utvecklas kontinuerligt, och samarbetet på försöksplattformarna bygger på principen och verksamhetsmodellen för samutveckling.

Mer information på stadens webbplats.

Make With Espoo 

Innovationsplattformen Make with Espoo är en digital miljö för samutveckling och försöksverksamhet mellan företag, föreningar och stadens aktörer gällande produkter, tjänster, tillämpningar och teknik som främjar lärande och tillväxt.
På plattformen kan man skapa en egen utvecklingsidé, lära känna andras idéer, hitta lämpliga partner och genomföra utvecklingsprojekt i verkliga inlärningsmiljöer. Verksamheten bygger på principerna för öppen innovation.
Mer information på Esbo stads webbplats.

Du kan även ta kontakt per e-post:
Maiju Haltia-Nurmi, Esbo stad maiju.haltia-nurmi@espoo.fi

Kera ska bli referensområde för cirkulär ekonomi och digitalisering

Stadsdelen Kera längs med järnvägen håller på att förvandlas från ett industri- och logistikområde till en urban stadsdel med 14 000 invånare och 10 000 anställda under 2020-talet. Kera ska utvecklas till ett referensområde för cirkulär ekonomi och digitalisering som erbjuder sina invånare en smidig vardag och mer hållbar livsstil samt affärsmöjligheter för ansvarsfulla företag.

Projektet Ren och intelligent Kera främjar hållbara lösningar och användningen av intelligent teknologi. Esbo stad har bjudit in en imponerande grupp av partner till utvecklingsarbetet i Kera. Dessutom samarbetar man med andra företag, forskningsinstitut, universitet, läroanstalter och invånare. Stadens roll är att fungera som en öppen innovationsplattform eller ett ekosystem som framtida lösningar byggs kring.

Andra partner är A-Insinöörit, Espoon Asunnot, Fortum, LokalTapiola, Neste, Nokia, Ramirent, SOK, Sitra och stiftelsen Smart & Clean.

Mer information på stadens webbplats
Följ oss i sociala medier: #NyaKera #UusiKera och #NewKera

Kontakta oss:
Emmi Kauhanen, utvecklingschef – hållbar utveckling, Esbo stad
+358 40 553 2892, emmi.kauhanen@espoo.fi
Pekka Vikkula, projektledare, Esbo stad
+358 46 877 2601, pekka.vikkula@espoo.fi

Stadens försök

Försök mot vederlag

Esbo har då och då försöksprogram, såsom

Företagen betalas en liten ersättning för försök. Försöken är ofta kopplade till ett specifikt utvecklingsprojekt eller tema, och de startar alltid med en upphandling. Nya försök kan följas genom HILMA-meddelanden.

Försök utan vederlag

Försök utan vederlag kan för närvarande göras i inlärningsmiljöer via Make with Espoo-plattformen . För övriga sektorer utvecklas försöksprocesser.
Även i vissa utvecklingsprojekt kan det ingå möjligheter till försök. Du kan söka information om dessa på webbplatsen espoo.fi.