Esbo stads upphandlingar

Esbo stad är en ansvarig föregångare som genomför högklassig och ekonomisk upphandling till invånarnas fördel. Upphandlingen har också omfattande positiva samhälleliga verkningar. Genom sin upphandling främjar Esbo en hälsosam konkurrens, företagsvänlig och innovativ upphandling samt hållbar utveckling.

Staden följer lagstiftningen om offentlig upphandling, stadens instruktioner och verksamhetsföreskrifter samt upphandlingsanvisning och -stadga. 

Annonser över upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet publiceras i HILMA, antingen i Finland eller i hela EU, beroende på upphandlingens värde.

Publicerade upphandlingsannonser finns på HILMA.

Anbudsförfrågningar

Esbo använder ett webbaserat upphandlingssystem, där upphandlingarnas anbudsförfrågningar och alla handlingar som anknyter till dem finns. 

Små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet

Esbo stad har ett system för små upphandlingar. Med systemet sköts mindre upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen.

Med systemet kan man också sköta miniupphandlingar inom ramavtalen. 

Aktuella mindre upphandlingar

Huvudstadsregionens företagare ger dig hjälp med att lämna ett anbud, bland annat med hur du använder ESPD-blanketten och med eventuella problem. Kontakt: Pentti Komssi, upphandlingsrådgivare, tfn 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi