Staden som partner

Esbo stad hjälper företag att utvecklas:

  • Upphandlingar
  • Planeringstjänster
  • Försöks- och utvecklingsplattformar
  • Bli tjänsteproducent
  • Företagstomter