Företagsrådgivning och utbildningar

Personlig rådgivning

FöretagsEsbo ingår i vårt nätverk och erbjuder omfattande tjänster som syftar till att utveckla ditt företags affärsverksamhet. Vi guidar dig vidare i alla faser av företagets livscykel, oberoende av om det är fråga om företagsfinansiering, ansökan om fortsatt startpeng, internationalisering, omvandling av firmanamnet till ett aktiebolag, sökande efter en passande lokal eller ägarbyte. Utveckling av ditt företags affärsverksamhet är alltid även vårt mål.

Du är välkommen att diskutera utvecklingen av ditt företag med en erfaren expert, antingen generellt eller med fokus på en viss fråga. Om du vill kan du skicka in din affärsplan och/eller bokslutet till företagsrådgivaren för påseende 1–2 dagar före mötet. Företag som redan är verksamma kan också använda tjänsterna i vårt omfattande nätverk av experter. Oberoende av om du behöver hjälp med avtalsjuridik, marknadsföring eller bokföring hänvisar vid dig gärna till rätt instans.

Företagarens vardag är emellanåt utmanande, och ibland är det bra att bara få diskutera företagandet med en utomstående expert. Våra erfarna företagsrådgivare är redo att hjälpa dig vidare och guidar dig till fortsatta diskussioner om det behövs. Det finns särskilda stöd- och rådgivningstjänster för utmanande förändringssituationer.

Deltar ditt företag i offentliga konkurrensutsättningar? Hos oss betjänas du av en upphandlingsrådgivare som hjälper dig med hur du ska gå till väga för att maximera dina möjligheter i den labyrint som offentliga upphandlingar utgör och som definieras av upphandlingslagen.

Vår utvecklingstjänst erbjuder företagsrådgivning på finska, svenska, engelska, ryska och kinesiska, så det är lätt också för invandrarföretagare att vända sig till oss.

Boka tid till företagsrådgivaren.

Visit Espoos experter ger dig stöd när du planerar att arrangera en kongress eller ett evenemang i Esbo. Experten hjälper dig att kartlägga de mest lämpliga lokalerna och samarbetspartnerna och ger dig idéer och tips om det praktiska genomförandet av evenemanget.

Evenemang

Marknadsföringskliniken

Försäljning och marknadsföring är motorn i ditt företag. Affärsverksamheten ökar eller tappar fart beroende på hur mycket tankemöda, tid och pengar man lägger på försäljning och marknadsföring. Syftet med marknadsföringskliniken är att hitta metoder som passar situationen i ditt företag och som hjälper dig att genomföra försäljningsarbetet och marknadsföringen systematiskt och till rimlig kostnad.

Som underlag för klinikmötet ber vi dig fylla i en kort kartläggning av läget. Under det 45 minuter långa mötet går vi igenom målgrupperna för ditt företag och funderar bl.a. på spetsbudskapen och på vilka sätt du kan skilja dig från konkurrenterna. Mötet resulterar i en rekommendation om hur du kan utveckla försäljningen, marknadsföringen och kommunikationen samt information om stödformerna för utveckling av marknadsföringen.

Boka tid elektroniskt här>>

Anvisningar:

 • Välj först vid vilken klinik du vill boka tid
 • Gå till det bokade datumet för kliniken i kalendern (t.ex. 25.2).
 • Fyll i dina uppgifter och boka tid. Du får en bekräftelse per e-post.
 • Obs! Om du inte hittar någon ledig tid på bokningssidan är kliniken fullbokad.

Du kan även boka tid per telefon på 010 3366 550.
Mötet ordnas i FöretagsEsbos lokaler: A Grid, Otsvängen 5A, 02150 Esbo

Boost Up-kliniken

Boost Up-kliniken är avsedd för företag som har varit verksamma i minst ett år och där företagaren har stark vilja och möjligheter att utveckla och förnya sitt företag. Syftet med tjänsten är att erbjuda företag vägledning kring förnyelse, tillväxt och utveckling.

Boost Up-tjänsten består av tre sammanlänkade helheter, där man tillsammans med en erfaren expert skräddarsyr de utvecklingsåtgärder som passar företagets behov bäst. Företagaren fattar beslut om fortsättningen av utvecklingsarbetet och väljer det hen behöver bland följande:

 1. Boost Up-kliniken
 2. Analys
 3. Konsultation

Det första skedet är Boost Up-kliniken, som du kan anmäla dig till nu. Som förberedelse inför mötet skickar vi en förhandsuppgift till dem som har anmält sig till kliniken. Klinikmötet är ett cirka en timme långt, kostnadsfritt och personligt sparrningssamtal med en certifierad expert.

Det andra och tredje skedet består av konsulttjänster som NTM-centralen erbjuder och stöder. Du kan läsa mer om dem här.

Boost Up-kliniken är avsedd för företag som:

 • vill växa och utvecklas
 • har minst en redovisningsperiod bakom sig
 • eventuellt även har andra anställda än företagaren själv
 • har ordnad ekonomi – det egna kapitalet är positivt och företaget har varken betydande skatteskulder eller flera betalningsanmärkningar.

Mer information om tjänsten ger: Pekka Tsupari, pekka.tsupari@ytl.fi, tel. +358 40570 2021

Boka tid elektroniskt >>

Anvisningar:

 • Välj först vid vilken klinik du vill boka tid
 • Gå till det bokade datumet för kliniken i kalendern (t.ex. 25.2).
 • Fyll i dina uppgifter och boka tid. Du får en bekräftelse per e-post.
 • Obs! Om du inte hittar någon ledig tid på bokningssidan är kliniken fullbokad.

Du kan även boka tid per telefon på 010 3366 550.
Mötet ordnas i FöretagsEsbos lokaler: A Grid, Otsvängen 5A, 02150 Esbo

Samarbetspartner och nätverk

BusinessEspoo samarbetar med flera olika aktörer och andra nätverk. Kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta rätt expert eller partnernätverk.

Partnersamarbetet Visit Espoo

Vi bjuder in alla företag inom resebranschen och alla företag med kopplingar till branschen i kommunerna Esbo, Kyrkslätt och Vichtis att delta i Visit Espoos gemensamma marknadsföring och verksamheten i partnernätverket. Med Visit Espoo som partner blir ert företag en del av ett aktivt nätverk och delaktig i markandsföringsåtgärder både internationellt och nationellt.  Verksamheten i partnernätverket bygger på en omsättningsbaserad årsavgift. Partnernätverket omfattar cirka 40 företag årligen. Visit Espoo arrangerar aktuella nätverks- och utbildningsevenemang för medlemmarna i nätverket cirka 5–6 gånger per år.

Mer information påVisit Espoos webbplats.
Kontaktperson: Tiina Backman, tiina.r.backman@espoo.fi

Andra samarbetspartner och nätverk som hjälper företag att utvecklas:

KasvuOpen 
Huvudstadsregionens tillväxtstig
Företagsmentorerna
Experter