Finansiering

Personlig rådgivning

FöretagsEsbo är en nyföretagarcentral med full service där du stöds av en grupp kompetenta företagsrådgivare. Du får diskutera anskaffning av finansiering och utveckling av affärsidén och får råd kring företagsamhetsförsök, lättföretagande och val av bolagsform. Det är alltså bra att få rådgivning redan innan du ansöker om finansiering eller beslutar dig för att bli företagare. Din företagsrådgivare ger dig tips om hur du gör upp en affärsplan och kontrollerar att de lönsamhetskalkyler och finansieringskalkyler som du har gjort upp är som de ska.  

En mall för affärsplanen och olika kalkylmallar finns här.

Till ditt förfogande står förutom våra företagsrådgivare även vårt lokala nätverk av experter som även hjälper till med finansieringen. Det första konsultationsbesöket hos en expert är gratis.

Styrning till utomstående tjänster: offentliga finansiärer, privata finansiärer

Det finns olika slag av stödda experttjänster och finansieringsmöjligheter för företag. Vi har samlat de viktigaste på denna sida och vi hjälper dig att skriva ansökningar, både individuellt med tidsbokning och genom att hjälpa investerare och företag att hitta varandra.

Business Finlands innovationscheck, program, finansieringstjänster och stöd för internationalisering

Utvecklingstjänster för företag och understöd för utvecklande av företag (närings-, trafik- och miljöcentralen)

Finnveras lån, borgen och garantier

Fiban hjälper tillväxtföretag att hitta affärsänglar som vanligtvis investerar i startupföretag i det inledande skedet av företagsverksamheten eller när företaget har fått sina första betalande kunder.

EU-finansieringsrådgivning

Som företagare får du EU-finansieringsrådgivning av flera olika aktörer.

 • Enterprise Europe Networks EU-finansieringsrådgivning

  Vi informerar om de finansieringsmöjligheter och finansieringsprogram som EU erbjuder och stöder företagen i kartläggningen av ett passande EU-finansieringsprogram. Vi hjälper företagen att ta reda på vilka finansieringsprogram som skulle kunna vara användbara i just deras företagsverksamhet. Mer information. Se EU-finansieringsguiden (pdf, på finska)

  Ta helst kontakt per e-post: Helsingforsregionens handelskammare/Enterprise Europe Network:
  Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
  EEN Finlands övriga experter 
   
 • Business Finlands finansieringstjänster

  Business Finland ger information om bl.a. EU:s forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering, Europeiska innovationsrådet, olika typer av finansiering, samarbetsprojekt och enskilda företags projekt. Business Finland ger företag råd om hur man hittar ett passande finansieringsinstrument och finansiering att söka samt ger praktisk hjälp i sökandet av finansiering genom att till exempel kommentera företagens ansökningar.

  Mer information på Business Finlands webbplats.
  Ta kontakt: kaisa.ainala@businessfinland.fi
   
 • Finnveras EU-finansieringsarrangemang som stöd för företag

  Finnvera ger information om följande ämnesområden:
  • Europeiska fonden för strategiska investeringar (blivande InvestEU) och rådgivningstjänsten.
  • EU-finansiering på marknadsvillkor: lån, borgen och placeringstillgångar, finansieringsprogram för små och medelstora företag som stöds av EU, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (t.ex. stöd för projektberedning), Portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå (projektpresentationer för investerare).
  • Europeiska investeringsbanken och -fonden

Mer information på esir.fi webbplats, eller ta kontakt: esir@finnvera.fi

Företagare, det lönar sig att utnyttja EU-finansiering

Se en inspelning av ett EU-finansieringswebbinarium på Business Espoos YouTube-kanal och lär dig de viktigaste basfakta om de EU-finansieringsalternativ som står till buds för små och medelstora företag. Under webbinariet får du till exempel information om olika typer av finansiering och finansieringsprogram, finansieringsansökningar, konsortier, företagsstöd, varför man ska ansöka om EU-finansiering och framtida EU-finansieringsinstrument. (Inspelningen är huvudsakligen på engelska.)

Evenemang och möten

Finansieringskliniken

Planering ger din businessidé vingar. Ditt företags affärsplan och kalkyler är viktiga verktyg för att planera och fastställa hur mycket pengar ditt företag behöver och för vilka slags projekt. Om penningflödet plötsligt upphör slutar även din affärsverksamhet att växa.

Planerna hjälper dig att fokusera på rätt saker när du grundar företaget, inleder företagandet och utvecklar verksamheten och visar hur pengabehovet förändras under olika skeden av företagsverksamheten och när pengar behövs. Planer och kalkyler gör det även lättare att till exempel avgöra företagets kommande finansieringsbehov.

Under klinikmötet kan vi gå igenom finansieringsmodeller och diskutera möjliga finansieringslösningar. Planer gör att det blir avsevärt lättare att förhandla med banken eller investerarna. Därför rekommenderar vi att du gör upp en affärsplan och kalkyler.

Blev du intresserad av möjligheten att diskutera ditt företags finansiering med en expert?

Boka tid till Finansieringskliniken om du vill:

 • få information om de finansieringsmöjligheter som står till buds
 • få experttips om hur du gör upp finansieringsplaner och finansieringskalkyler
 • få råd om finansiering i förändringssituationer
 • få vägledning kring hur du framgångsrikt förhandlar om finansiering med banken eller investerare.

Målgrupp: Finansieringskliniken är framför allt avsedd för små och medelstora företag och startupföretag, men även ensamföretagare är välkomna.

När och var? I FöretagsEsbos lokaler, Otsvängen 5 A, 02150 Esbo

Boka tid elektroniskt >>
Anvisningar:

 • Välj först vid vilken klinik du vill boka tid.
 • Gå till det bokade datumet för kliniken i kalendern (t.ex. 10.3).
 • Fyll i dina uppgifter och boka tid. Du får en bekräftelse per e-post.
 • Obs! Om du inte hittar någon ledig tid på bokningssidan är kliniken fullbokad.
 • Du kan även boka tid per telefon på 010 3366 550.

Digitala matchningsplattformar

Matchningsplattformen Launchpad hjälper startupföretag att växa genom att sammanföra dem med rätt investerare och storföretag. Genom att skapa en profil för ditt företag får du information om andra aktörer samt om samarbetsmöjligheter och du kan kontakta potentiella partner. Genom plattformen får du individuellt riktad information om möjligheter som kunde vara nyttiga för ditt företag.
Mer information: elli.keranen@espoo.fi