Bygg nätverk

Business Espoos nätverksevenemang

Business Espoo erbjuder ett stort antal olika nätverksevenemang för företag, företagare och personer som planerar att inleda företagande. Det lönar sig att på organisationernas egna webbplatser följa med utbudet av evenemang som aktörerna inom nätverket ordnar. Dessutom har Business Espoos gemensamma nätverksevenemang och många av organisationernas egna evenemang sammanställts i den gemensamma evenemangskalendern www.businessevents.espoo.fi. Evenemangskalendern är en del av Esbo stads digitala försök. Läs mera

Riktade investerar- och matchingevenemang

Enter Espoo fokuserar på att skapa långvariga partnerskap med internationella företag och investerare. Vi vill även säkerställa att företagen som vänder sig till oss träffar rätt startupföretag och hittar de tekniska lösningar som passar dem bäst. Genom att logga in i Launchpad säkerställer du att vi hittar ditt startupföretag och kan erbjuda dig rätt möjligheter att träffa internationella storföretag eller investerare.

Knights of Nordics

  • 159 internationella investerare från Singapore, USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Indien, Kina, Sverige, Norge och Holland
  • 32 internationella storföretag från Japan, Korea, Tyskland, USA och Sverige
  • 74 startup- och scaleupföretag från Finland, Norden och Tyskland

Corporate-Startup Online Weeks

Online Weeks arrangerades för första gången 2020 och sammanförde 107 startup- och scaleupföretag med 15 internationella korporationer. Mer information om evenemanget (på finska och engelska).

Läs mer om de matchmakingevenemang som Enterprise Europe Network (EEN-nätverket) ordnar bland Business Espoos internationaliseringstjänster. 

Digitala matchningsplattformar

Matchningsplattformen Launchpad hjälper startupföretag att växa genom att sammanföra dem med rätt investerare och storföretag. Genom att skapa en profil för ditt företag får du information om andra aktörer samt om samarbetsmöjligheter och du kan kontakta potentiella partner. Genom plattformen får du individuellt riktad information om möjligheter som kunde vara nyttiga för ditt företag.

Business Espoo gör ett aktivt samarbete med Business Finland, som upprätthåller startplattformen Dealflow, som hjälper startupföretag att synliggöra sin verksamhet för tusentals investerare.

Visit Espoos mötes- och kongresstjänster

Programmet Espoo Ambassador

Visit Espoo väljer och utnämner tillsammans med Esbo stad årligen en i Esbo verksam vetenskapsman eller -kvinna till Espoo Ambassador. Personen som har utsetts till Espoo Ambassador är aktiv inom internationella vetenskapliga organisationer och representationsuppdrag inom sitt område och representerar sitt universitet, det vetenskapliga kunnandet i Finland och det finländska forskningsarbetets betydelse när hen rör sig ute i världen. Den valda personen deltar i internationella kongresser inom sitt område och bjuder även in dem till Esbo. Espoo Ambassador uppmuntrar samtidigt andra vetenskapsmän och -kvinnor att delta i organisationsverksamhet och ordna kongresser genom att sprida information om hur Esbo kan ge stöd och hjälp i arbetet med att bjuda in till och arrangera internationella kongresser.

Espoo Ambassador offentliggörs vid den prisutdelning som ordnas varje år. Här får man lyssna på aktuella anföranden om kongressbranschen och nätverka med kollegor och företag som tillhandahåller kongresstjänster och lokaler. 

Mer information på Visit Espoo webbplats
Du kan även ta kontakt per e-post: Miikka Valo, miikka.valo@espoo.fi 

Ordna företagsevenemang eller möten

Hos oss får du kostnadsfri hjälp med att planera och hitta idéer till er organisations möten, arbetshälso- och rekreationsdagar samt olika fest- och galaevenemang. Hjälp med idéer kring och kartläggning av lokaler, program och logi för möten, rekreationsdagar, företagsfester och internationella kongresser, oberoende av storlek. Vi ordnar regelbundet introduktionsbesök på mötesplatser i regionen (face-to-face och virtuellt). 

Kokous Espoo-informationsmöten

Informationsmötena är avsedda för team som ordnar evenemang för företag och organisationer och ger hela teamet en heltäckande bild av utbudet av mötestjänster i Esbo och nya idéer inför kommande evenemang. Vi håller informationsmöten för team på 2–30 personer. Vi kommer till ert kontor vid en tidpunkt som passar er. Informationsmötet tar ungefär en timme.

Kokous Espoo-rundturer

Visit Espoo ordnar 4–8 Kokous Espoo-rundturer per år för mötesarrangörer i huvudstadsregionen. Under rundturerna bekantar vi oss med tre olika företag som tillhandahåller mötestjänster i Esbo och närområdet under en förmiddag eller en eftermiddag. Rundturerna är helt kostnadsfria för deltagarna och ger en ypperlig möjlighet att själv ta del av tjänsterna på plats och samtidigt få nya idéer inför kommande evenemang.

Mer information om mötes- och kongresstjänster på Visit Espoos webbplats.
Du kan även ta kontakt per e-post: Riikka Laatikainen, riikka.laatikainen@espoo.fi 

Tjänster för arrangörer av resor för fritidsgrupper, sällskap, förbund och föreningar

Hos oss får du kostnadsfri hjälp med att planera och hitta idéer till gruppresor på fritiden. Vi hjälper dig att hitta de lämpligaste inkvarterings- och måltidstjänsterna samt besöks- och upplevelsemål och samarbetspartner i Esbo-, Kyrkslätts- och Vichtisområdet. ​

  • Expert- och idéhjälp i sökandet efter passande besöksmål, tjänster och partner.
  • Introduktionsbesök eller FAM-resor för att besöka besöksmålen på plats. ​

Du har även avgiftsfri tillgång till olika broschyrer och kartor över Esbo som du kan beställa av oss. ​

FAM-resor

Visit Espoo ordnar i samarbete med partnerföretag på begäran introduktionsbesök hos besöksmål i regionen för kommersiella researrangörer. ​

Mer information: tiina.r.backman@espoo.fi

Styrning till innovationskluster

Esbo är centrum för ekonomin och innovationerna i Finland

Esbo är Finlands näst största stad och växer snabbt. Vi erbjuder företag ett ypperligt läge i Helsingfors metropolområde och goda förbindelser till Europa, Asien och Ryssland. Nordens största innovationskluster har sitt hjärta i området Otnäs-Hagalund-Kägeludden. Internationella storföretag, ett blomstrande samfund av startupföretag, mångsidig kulturverksamhet, aktiva idrottsföreningar och ett ryktbart vetenskaps- och forskningssamfund borgar för att området är intressant. Grunden för framgången nu och i framtiden är ett fungerande samarbete mellan aktörerna. 

Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT erbjuder högklassiga utbildnings- och forskningstjänster. Flera storföretag, såsom Nokia, Kone, Neste och Fortum, har sina huvudkontor i Esbo. Också Supercell och Rovio har sina rötter i Esbo. Varje år grundas hundratals startupföretag.

I Esbos innovationsekosystem kan du bilda nätverk och arbeta med Finlands viktigaste innovationsaktörer. Enter Espoo hjälper dig att bedriva hållbar affärsverksamhet och hitta din plats i Esbos innovationsekosystem:

  • Träffa lokala aktörer som är viktiga för din företagsverksamhet
  • Identifiera hållbara möjligheter att utöka din affärsverksamhet
  • Hitta lokaler och allt du behöver för att inleda affärsverksamhet
  • Få ditt företag att växa i Esbo

Läs mer om innovationsekosystemet i Esbo (på engelska) i webbtjänsten Enter Espoo.   

Energiklustret Smart Otaniemi

Smart Otaniemi är ett innovationsekosystem inom intelligent energi, där olika organisationer gemensamt utvecklar hållbara och kommersiellt lönsamma energilösningar som bidrar till övergången till ett kolneutralt samhälle. Nätverket för ekosystemet har på två verksamhetsår redan vuxit till över hundra aktörer, och flera pilotprojekt pågår. Innovationsekosystemet samordnas av VTT, och verksamheten finansieras förutom av företagen och partnerna även av Business Finland. 

Smart Otaniemi erbjuder ett nytt sätt att utföra forsknings- och utvecklingsarbete. Utmaningar inom de olika företagens och forskningsinstitutens gemensamma utvecklingsprojekt löses med beaktande av olika perspektiv. Läs mer