Läs våra experters bästa tips för att göra en bra affärsplan!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-04-2020 kl. 14.16

Experterna Kai Halonen, Ville Tolvanen, Päivi Lahtelin-Laine och Irene Matinpalo på Business Espoos kontor.
Experterna Kai Halonen, Ville Tolvanen, Päivi Lahtelin-Laine och Irene Matinpalo på Business Espoo ger råd bland annat i frågor som gäller grundande av företag. Bild: Iiro Oura.

Vi ger dagligen råd till dem som planerar företagsverksamhet, bland annat när det gäller att göra en skriftlig affärsplan. Det lönar sig alltid att göra en affärsplan innan företagsverksamheten inleds. I affärsplanen beskriver du din affärsidé, din kompetens, dina produkter och dina tjänster. Planen är viktig till exempel när du ska skaffa startpeng eller finansiering – och den är också ett viktigt verktyg för dig själv när du utvecklar företaget.

Hurdan är en bra affärsplan? 

Vi gjorde en snabbgallup på vårt kontor i A Grid och samlade topptips av experter från Business Esbo:

"Kom ihåg att du skriver din affärsplan för dina finansiärer. Kalkyleringarna ska skrivas ut i textform. Visa också med ord att den affärsverksamhet du planerar är lönsam.” - Matias

”Var realistisk och ärlig i din affärsplan. Kom ihåg att omsättningen i allmänhet inte är särskilt stor under de första månaderna.” – Irene

”Det finns flera olika mallar för en affärsplan. Vi rekommenderar våra egna kalkylmallar, som är lätta att använda och säkert felfria och som många finansiärer uppskattar.” - Irene

”En bra affärsplan är kort och tydlig. Kom ihåg att läsaren inte känner till saken alls. Gör upp din plan på en bra mall.” – Kaitsu ja Michaël

"En dålig affärsplan är för flummig. Man vågar eller vill inte avgränsa saker.” – Matias

”När saker och ting är väl övervägda kan du sammanfatta dem till exempel i form av ett hisstal. Det är viktigt att kunna pitcha sin egen plan, alltså att vid behov också kunna berätta muntligt om sina egna planer. Ett bra hisstal kan också framföras på andra platser än i skyskrapans hiss.” – Ville

”Ett bra hisstal är ärligt, transparent, realistiskt och genomförbart. Gör klart för dig själv hurdan affärsverksamhet det är frågan om, vem dina kunder är och hur du svarar på konkurrensen. Skriv klarspråk, använd inte yrkesjargong.” – Nikke

”Se på saken ur kundens synvinkel: varför skulle din potentiella kund köpa just av dig?” – Ville

”Skriv konkret – kunden känner inte till din bransch. För en finansieringsanalys behövs en tillräcklig ekonomisk buffert, och ett tillräckligt startkapital.” - Päivi

Hurdan är din affärsplan – har du redan börjat skriva den?

Läs informationspaketet om hur man gör en affärsplan på FöretagsEsbos webbplats.

Tipsen gavs av företagsexperterna Matias Holmqvist, Päivi Lahtelin-Laine, Irene Matinpalo, Ville Tolvanen och Nikke Vainikka från FöretagsEsbo samt experterna Kai Halonen och Michaël Vanamo från Nylands arbets- och näringsbyrå.