Kuori Oy har utvecklat världens mångsidigaste och mest intuitiva jättesurfplatta

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-03-2020 kl. 10.42

En äldre person som använder jättesurfplattan yetitablet

Jättesurfplattan Yetitablet erbjuder mångsidiga användningsändamål bland annat inom social- och hälsovårdssektorn. Den stora skärmen gör surfplattan också till ett utmärkt hjälpmedel för personer med svag syn och för rörelsehindrade.

Maria och Jarkko Jokelainen grundade 2015 tillsammans ett företag. Dess flaggskepp är den mångsidiga jättesurfplattan Yetitablet. Företagarna hade gedigen erfarenhet av såväl affärslivet som startup-företag, men deras egen familjesituation gav den egentliga impulsen till produktutveckling. Familjen har tre barn med diagnos inom autismspektrumet, och deras erfarenheter av att underlätta barns inlärning med hjälp av teknik ledde till utvecklandet att denna världsomspännande produkt.

Maria kommer från en företagarfamilj. Hon startade sitt första företag redan när hon var tjugo. Efter att hon utexaminerades var hon bland annat webbtjänstchef inom IKT-sektorn, men hon säger att hon ändå alltid har haft ”företagarkaraktär”. När familjens första barn föddes arbetade hon under sin moderskapsledighet som frilansare. Nu när alla tre barn i familjen har diagnos inom autismspektrumet konstaterar Maria att deras vardag är så splittrad att det egentligen är omöjligt att arbeta på annat sätt än som företagare, eftersom vardagen ibland känns som en övergång från en katastrof till en annan.

Jarkko har studerat vid Tekniska högskolan. Han säger att han varit intresserad av teknik och datorer ända sedan han var liten. ”Min mamma visste alltid att jag skulle bli ingenjör”, skrattar Jarkko. Innan Jarkko blev företagare arbetade han tjugo år inom teknikbranschen i andras tjänst, och han har också tidigare erfarenhet av startup-företagande från början av årtiondet.

Jättesurfplattan Yetitablet – från Finland ut i världen

En impuls till företagande uppstod till följd av svårigheterna och utmaningarna i barnens exekutiva funktioner och sociala färdigheter. År 2015 började Jarkko utveckla den första versionen av jättesurfplattan som ursprungligen skulle fungera som en infoskärm. Maria och barnen testade produkten hemma och märkte att jättesurfplattan hjälpte barnen att lära sig, koncentrera sig och kommunicera bättre. En liten surfplatta var inte idealisk för detta ändamål. Jättesurfplattan fick namnet Yetitablet. Den bygger på öppen teknik och kan använda miljontals applikationer från Google Play.

Snart insåg företagarna hur mångsidiga användningsändamål en jättesurfplatta skulle kunna ha till exempel inom social- och hälsovården. Den stora skärmen gör surfplattan också till ett utmärkt hjälpmedel för personer med svag syn och för rörelsehindrade. Dessutom möjliggör storleken nya typer av gruppverksamhet.

För närvarande använder nästan alla betydande aktörer inom vårdbranschen i Finland Kuori Oy:s jättesurfplattor. På vårdhem kan Yetitablet vara till hjälp för till exempel äldre personer och personer med funktionsnedsättning som inte har tidigare erfarenhet av att använda internet. Men Yeti har också inlett sin världserövring. Ett pilotprojekt pågår till exempel med Stockholms stad och Sveriges Attendo har redan skaffat flera jättesurfplattor. Försäljningen av jättesurfplattor har också fått en bra start i USA. I Spanien har företaget en egen byrå och pilotprojekt pågår runt om i världen.

Mångsidiga användningsområden

Jätteskärmar används dock inte enbart som stöd för inlärningen eller inom social- och hälsovårdstjänster. De är utmärkta hjälpmedel till exempel inom byggbranschen och lämpar sig väl för projekthantering. De används också som infoskärmar i offentliga lokaler såsom turist- och köpcentrum, hotell och bibliotek samt till exempel i Aimo Parks parkeringsanläggningar.

Snabb tillväxt

När Maria och Jarkko inledde företagsverksamheten var företagets omsättning cirka 9 000 euro. Följande år hade den blivit tio gånger större. I år är omsättningen nästan 3 miljoner euro och målet för 2020 är en försäljning på 8 miljoner euro.

För närvarande är Kuori Oy verksamt i Blåberget i Esbo. Jarkko, som har kompetens i världsklass om stora pekskärmar, är företagets huvudplanerare och bolaget har 15 anställda. Programmerarna arbetar huvudsakligen på distans. Verksamheten fokuserar på tillverkning av utrustning och programvara. 

Apparaterna tillverkas i Kina enligt företagets definitioner, det vill säga också importen av utrustning och alla därtill hörande faser är en del av företagarnas vardag. Finansiering har fåtts från flera olika källor, bland annat från Tekes och EU, men företagarnas princip har i mycket stor utsträckning varit att skaffa kunder och utöka verksamheten utifrån det kassaflöde som fåtts.

Framtidsutsikter

Enligt företagarna har Yetitabletten goda möjligheter att sprida sig ut i världen, och samtidigt som den erövrar världen har dess användningsändamål hela tiden utvidgats. Social- och hälsovårdssektorn verkar dock ligga närmast företagarnas hjärta. Maria säger att ett av deras viktigaste mål är att utveckla en konsumentprodukt med hjälp av vilken både hälsovårdspersonalen och anhöriga kan vara i kontakt med till exempel äldre som bor ensamma.

Maria och Jarkko är ett utmärkt exempel på hur svårigheter kan ses som utmaningar och utmaningarna kan ge upphov till framgångsrik och banbrytande affärsverksamhet, när företagarna har kompetens och vilja att utveckla något nytt och innovativt.

Maria och Jarkko Jokelainen Kuori Oy

Företagarna Maria och Jarkko Jokelainen

Kuori Oy är ett av de 2 500 medlemsföretagen i Espoon Yrittäjät. Bekanta dig med och bli medlem i Espoon Yrittäjät. 

Text: Marianne Sundblad
Bilder: Kuori Oy