Samutveckling – Make with Esbo

Esbo vill vara en föregångare inom utvecklingen av kommunala tjänster. Genom samutveckling, i samarbete mellan Esbo stad, företag och gemenskaper, producerar vi funktionella eller digitala lösningar på invånarnas behov. 

Vi utvecklar våra tjänster genom att stöda oss mot en försökskultur och mot samutveckling. Detta innebär att staden öppnar dörrar och bjuder in alla intressentgrupper inom kommunala tjänster från företag till föreningar, forskningsinstitut och kommuninvånare för att förädla gamla och innovera nya tjänster tillsammans. Sloganen för samutvecklingen i Esbo är det lockande ”Make with Espoo”.

Om du blev intresserad och upplever att du kunde ha idéer för att förbättra våra tjänster, läs mera om samutveckling.