Tillsammans för kunden

Business Espoo är ett servicenätverk för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Nätverket består av sju aktörer. Målet är att få fler arbetstillfällen och mer livskraft till Esbo genom att producera kundcentrerade, högklassiga och kostnadseffektiva företags- och företagartjänster.

Business Espoo jobbar för att alla företag som verkar eller vill etablera sig i regionen känner till och kan använda dess tjänster till sin nytta. Vi undersöker systematiskt företagens föränderliga behov i de olika skedena av livscykeln samt testar och producerar innovativa lösningar. Bland annat ger vi råd om hur man startar och utvecklar företag, hur man hittar kompetent arbetskraft, om internationell arbetssökning, internationalisering och tillväxt. Vi stärker företagens kompetens genom utbildningar samt hjälper företag och investerare att hitta de rätta kontakterna. Business Espoo erbjuder företag och företagare även möjligheter till nätverkande på olika evenemang och utbildningar.

Vi betjänar företagare och företag inom nätverket Business Espoo:

Business Espoon jory

Business Espoos ledningsgrupp fotograferades i början av januari för en artikel i Helsingin Sanomat . På bilden högst upp till vänster vd för FöretagsEsbo och Espoon yrittäjät Erkki Pärssinen, direktören för Helsingforsregionens handelskammare Saija Äikäs, FöretagsEsbos kundrelationschef Sari Olsio, servicechef på Nylands arbets- och näringsbyrå Olli Oja. I förgrunden Esbo stads näringschef Harri Paananen, Omnias affärsdirektör Riikka-Maria Yli-Suomu och vd för Enter Espoo Jaana Tuomi. Alla fungerar i tur och ordning som ordförande för Business Espoos ledningsgrupps möten, vilket förstärker varje organisations engagemang i nätverkets verksamhet och dess utveckling.