Vad är evenemangskalender?

Försöket av evenemangskalender för företagare och företag har slutat 

Esbo testade en ny digital evenemangskalender med uppgifter om evenemang och utbildningar i regionen för företag, företagare och dem som planerar att starta eget. Kalendern innehållade uppgifter om både fysiska och virtuella nätverksevenemang, företagarutbildningar, seminarier kring ett visst tema eller en viss bransch och till exempel ansökningstider för tillväxt- och acceleratorprogram.

Syftet med kalenderförsöket var att samla uppgifter om fysiska och virtuella evenemang och utbildningar på ett ställe. På så sätt blev det lättare att hitta de evenemang och utbildningar som är viktigast för just den egna företagsverksamheten. Försöket främjade också samarbetet mellan arrangörer av företagar- och företagsevenemang i regionen, bland annat när det gäller att eliminera överlappningar, nå de rätta målgrupperna och utveckla det evenemangsinnehåll som behövs. Försöket med den digitala evenemangskalendern gjorde informationssökningen snabbare. Försöket stödde också företag och dem som är intresserade av att starta eget under coronatiden genom att särskilt informera om situationen.

Evenemangskalendern har en sökfunktion, och när försöket framskrider är tanken att också inkludera en sökvakt i kalendern. Med hjälp av sökvakten får var och en relevant information om evenemang och utbildningar direkt till sin e-post. Evenemangen som publiceras är avgiftsfria eller icke-vinstdrivande.

Nätverksförsök på flera nivåer

Den digitala evenemangskalendern genomfördes mellan augusti 2020 och juni 2021, och I försöket deltog företagstjänstnätverket Business Espoos sju aktörer: Esbo stad, Enter Espoo, Espoon Yrittäjät, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo. Dessutom har centrala evenemangsarrangörer i Esbo och närområdet ombetts deltog i försöket. De ordnade bland annat startup-evenemang, seminarier i olika branscher och öppna nätverksevenemang. I försöket deltog de partner som har utvecklat kalendern och verksamhetsmodellen för den, det vill säga Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto Startup Center och Urban Mill. Också ekosystemaktörer och -koncentrationer inom olika branscher gick med i försöket, såsom Smart Otaniemi, Health Capital Helsinki,Helsinki Business Hub, Business Finland, Enterprise Europe Network (EEN) A Grid, Kiuas och Aalto Ventures Program.

Under försöket kartläggade Esbo stad och dess partner företagens önskemål om evenemang och utbildningar samt skapar en grund för ett intensivare samarbete mellan evenemangsarrangörer. Uppskattningsvis 15–25 organisationer tog med för att annonsera sina evenemang under försöket.

Försöket ingick i Esbo stads digitala agenda. Med försöken vill man utveckla stadens tjänster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik. Kalendern genomfördes av Siili Solutions.

Mer information:

Försöket med evenemangskalendern: projektchef Heli Hidén, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 040 801 9930, heli.hiden@esbo.fi

Försök inom den digitala agendan: utvecklingschef Valia Wistuba, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 043 825 2905, valia.wistuba@esbo.fi 

_ _ _

Ordnades tillsammans med projektet Kasvun ekosysteemit (Ekosystem för tillväxt), som bygger på strategin 6Aika.

Målet med projektet Kasvun ekosysteemit (Ekosystem för tillväxt) är att stödja ett tätare samarbete mellan företag och samarbete med forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer samt öka tillväxtorienterade företags kännedom om ekosystem som redan finns i Esbo och om program och tjänster som stöder företagens tillväxt. Läs mer om pågående projekt.

Make with Espoo -logo EU projekt logos