Utbildning för personalen

Med vår hjälp blir det enkelt att utveckla personalens yrkeskunskaper. Du kan utbilda din personal flexibelt och efter behoven med kortare eller längre utbildningspaket. Det finns gott om färdiga utbildningar att välja mellan och vid behov kan vi även skräddarsy ett utbildningspaket för ditt företag. Business Espoo erbjuder utbildningsinnehåll inom bland annat följande ämnesområden:

  • Utveckling av ledarskap och chefsarbete
  • Växelverkan i arbetsgemenskap och arbete i team
  • Finansiell kompetens
  • Juridisk kompetens
  • Bransch- och yrkeskunnande
  • Teknisk kompetens
  • Kompetens relaterad till förändringar i verksamhetsmiljön

Lösningar på kundernas behov uppstår från kompetens. Vid Omnia kan du utveckla kompetensen hos din personal i olika situationer – en arbetstagare eller ett team i taget eller tillsammans med hela arbetsgemenskapen.

Bekanta dig med Omnias tjänster för personalutveckling. 

Läroavtal är ett smidigt sätt att utveckla kompetensen i ett företag. Du kan utbilda dig själv i egenskap av företagare eller uppdatera dina anställdas yrkeskompetens. Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för arbetsgivare. På Omnia får du hjälp med alla frågor som gäller läroavtal.

Arbets- och näringsbyråns precisionsutbildning är skräddarsydd grundläggande eller kompletterande yrkesutbildning för företag och personal. Genom omställningsutbildning kan ett företag ta ansvar för de anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Om du behöver ny arbetskraft lönar det sig att kontrollera pågående arbetskraftsutbildning. Där kan du hitta arbetstagare som motsvarar dina behov. Du kan också avlägga olika slags tillståndskort och kompetenskort via arbets- och näringsbyråernas arbetskraftsutbildningar. Rekryteringsutbildning är ett gott alternativ om du som arbetsgivare inte hittar kompetenta arbetstagare och inga kompetenta personer kommer att ta examen i branschen inom en snar framtid. 

Ledning och chefsarbete

När ditt företag växer blir ledningen och chefsarbetet samtidigt allt viktigare. När du anställer din första arbetstagare går du från att vara företagare till närmaste chef och när du anställer några till blir du teamledare. Det vardagliga arbetet att leda din personal, chefsarbetet, personalplaneringen och arbetshälsan är några områden som du kan utveckla inom vårt nätverk på många olika sätt.