Tjänster och produkter

Det är ett välkänt faktum att företagare är upptagna och den egna tiden har ett värde i pengar. Business Espoos tjänster och produkter för kompetensutveckling erbjuder många möjligheter för utveckling av företagarens egen kompetens. Du har till exempel möjlighet att delta i effektiva utbildningsdagar med aktuella teman eller nätverka med andra företagare i anslutning till längre utbildningsprogram. Som arbetsgivare kan du utveckla kompetensen hos dina arbetstagare med individuella lösningar eller paket som skräddarsys för hela arbetsgemenskapen. 

Tillsammans med dig utformar vi lämpliga genomföranden och finansieringslösningar.
  • Olika långa utbildningsdagar med aktuella innehåll
  • Examensutbildningar
  • Skräddarsydda företagsspecifika utföranden 
  • Utvecklingsprojekt
  • Behörighetsutbildningar 
  • Språkkurser 
  • Finansieringsalternativ/understödda utbildningar 
  • Medlemstjänster 

Bekanta dig med utbildningsutbudet och kontakta Business Espoos aktörer.

Medlemstjänster

  • Medlemstjänster till medlemmarna i Företagarna i Esbo
  • Förmåner och tjänster för medlemmarna i Helsingforsregionens handelskammare

Läs mera >>>