Kommunikation allt viktigare när Aivo Health-anställda distansarbetar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-06-2020 kl. 14.40

Företaget Aivo Health, Inc., som verkar i Finland och USA, arbetar med att utveckla en digital hälsotjänst till hjälp mot kronisk smärta. I och med coronasituationen ökar efterfrågan på den här typens tjänster. Enligt verkställande direktören Mika Marjalaakso har företagets anställda arbetat på distans redan tidigare, vilket har underlättat arbetet i nuläget.

Hur är det med ert företag just nu? Vad har ni på gång?

Med tanke på omständigheterna har vi det ganska bra just nu. Coronasituationen påverkar naturligtvis indirekt också oss, vardagen har förändrats för alla och det tvingar oss att anpassa oss. Just nu förbereder vi en klinisk undersökning som vi utför i USA. 

Har ert företag samarbetat med någon aktör som hör till nätverket Business Espoo?

Nej, men Business Finland är däremot vår strategiska samarbetspartner som har möjliggjort stora satsningar på produktutveckling. Utan dessa satsningar skulle vi inte ha kommit någon vart.  

Vilken är den viktigaste lärdomen eller insikten som har uppstått på grund av coronapandemin?

På en global nivå har vi säkert alla kommit till en och annan insikt om hur snabbt vi kan åstadkomma förändring. I vårt företag har åtminstone en sak framhävts. Vi är ett relativt litet team, omkring femton personer, av vilka fem sitter i Chicago i USA och resten här i Finland. Därför är vi redan vana vid att arbeta på distans och samarbeta oberoende av om vi befinner oss på olika ställen och i olika tidszoner. Trots det har vi nu märkt att när alla arbetar hemifrån är vi på sätt och vis mer jämlika. Tidigare kunde nämligen en del befinna sig fysiskt i samma rum och andra på distans. Sådant påverkar kommunikationen.

Vilka önskemål har ert företag i fråga om företagstjänster?

Vi har inga speciella önskemål. 

Hur har situationen påverkat verksamheten i ert företag?

Som jag redan sade har den dagliga verksamheten inte påverkats särskilt mycket. Vikten av kommunikation blir naturligtvis tydlig. Det är möjligt att vår affärsverksamhet till och med påverkas positivt. Vi erbjuder en skräddarsydd hälsotjänst som hjälper vid kronisk smärta, digitalt via användarens smarttelefon. Efterfrågan på den här typen av tjänster är just nu stor. Få vill besöka en läkarmottagning då de är rädda för att smittas av coronaviruset. Den här typens tjänster minskar också belastningen på hälso- och sjukvården, som i stället kan satsa mer resurser på att vårda coronapatienter. 

Har det under den här tiden uppstått nya verksamhetssätt som förblir i bruk?

Inte tills vidare, men det är mycket möjligt att sådana verksamhetssätt ännu uppstår. Vi får ändå hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till ett någorlunda normalt liv, så att vi kan umgås ansikte mot ansikte igen.

Läs mer på företagets webbplats.

Aivo Health personal.
Aivo Health, Inc.