I sommar kan uteserveringar i Esbo startas med ett förenklat förfarande

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-06-2020 kl. 9.18

Esbo vill stödja restaurang- och kaféföretagare i coronakrisen genom att förenkla tillståndsförfarandet för uteserveringar som startas på stadens mark under innevarande sommarsäsong. Det är nu möjligt att mer flexibelt hyra ytterligare plats. Företagarna faktureras för arrenden först när säsongen är över.

Under juni–september förutsätter inte start eller utökning av uteserveringar någon tillståndsbehandling hos byggnadstillsynen, såvida markområdet hyrs av Esbo stad och uteserveringen saknar fasta konstruktioner, såsom skärmtak. Staden har utarbetat en separat anvisning där villkoren framgår mer specifikt. I praktiken innebär ett förenklat förfarande att tillståndet till att starta en uteservering eller att hyra ytterligare plats kan fås med en ansökan.

”Syftet är att underlätta verksamheten för restaurang- och kaféföretagare i Esbo genom att förenkla tillståndsförfarandet och påskynda behandlingen av ansökningarna. Dessutom flyttar vi fram förfallodatumen för hyresfakturor på sommaruteserveringar till slutet av september”, berättar Olli Isotalo, direktör för den tekniska sektorn. 

Beträffande uteserveringar på privat mark ska man emellertid kontakta byggnadstillsynen för bedömning av behovet av tillstånd för åtgärden. Detsamma gäller om där planen även omfattar fasta staket eller andra konstruktioner, eller om byggandet av uteserveringen kräver trädfällning.

Anvisningar för uthyrning av uteserveringsområde