I Asien är vänortsförbindelser viktiga och de påverkar finländskt näringsliv

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-12-2020 kl. 12.29

Esbo och Shanghai har varit vänorter i redan 22 år. Betydelsen av samarbetet mellan städerna betonas som möjliggörare av växelverkan mellan olika parter, dörröppnare, lärande och i utmaningarna med hållbar utveckling. Esbos Shanghai-samarbete bygger broar mellan Finland och Kina. Esbo har regelbunden kontakt med Team Finlands representanter i Shanghai, vilket främjar en god kontakt mellan länderna. Aktörerna i Team Finland stöder staden i aktiviteterna med Kina.

Esbo framträdande i Shanghais vänortsforum

Shanghais stad bjöd in sina vänorter till det virtuella vänortsforumet som hölls i Shanghai. Vänortsforumet var avslutningsevenemanget på CIIE-mässan för främjande av import CIIE (China International Import Expo) i Shanghai. Shanghai har ett världsomspännande nätverk med nära 100 vänorter för vilka Shanghais stad ordnar program och nätverksevenemang som en del av CIIE-mässan. 

I forumet deltog förutom Esbo stad också London, Osaka, Antwerpen, Dubai, Phnom Penh, Bangkok, Port of Spain, Budapest, Chicago, Buenos Aires och Moskva. Från Shanghai deltog utöver borgmästaren även vice borgmästaren Zong Ming och vice ordförande i Shanghais folkkongress Sha Hailin. Medieföretaget Shanghai Media Group filmade evenemanget. 

Det virtuella forumet 2020 öppnades av Shanghais borgmästare Gong Zheng och evenemanget var indelat i två teman. Temana fördelades på två paneler, där den första var ”erfarenheter av pandemibekämpning och återöppnande av ekonomin i städerna” och den andra ” städernas ledning och samarbete under pandemin”. Esbo deltog i den andra panelen. I panelen fick Esbo frågor i anslutning till hållbar utveckling där stadsdirektör Jukka Mäkelä betonade vikten av gemenskaplighet och av att göra saker tillsammans. I sitt avslutningsanförande betonade Shanghais borgmästare vikten av att hålla kontakten i kristider samt utbyta god praxis och tankar.

Virtuell gruppbild av evenemanget.

Bild: Virtuell gruppbild av evenemanget.

På vilket sätt kan vänortsrelationen mellan Esbo och Shanghai påverka näringslivet och företagandet i Finland? Valle Kulmala, verkställande direktör och Hanna Liljapelto, Head of Growth vid Air0 berättar om sina erfarenheter från företagets deltagande i CIIE-mässan för främjande av import 2019

Finländska Kina-aktiva städer fortsätter funderingarna under coronatiden via C21-nätverket

Esbo ingår också i C21-städernas, det vill säga de 21 största städerna i Finland, Kinaarbetsgrupp. Syftet med nätverket är att kartlägga nuläget för samarbetet, planerna i närtid och kommande samarbetsbehov.  Samarbetet grundar sig typiskt på samarbetsavtal av typen vänort eller MoU (Memorandum of Understanding). Dessutom har städerna samarbete i projekt- och nätverksform. Nätverket möjliggör en dialog mellan finländska städer om Kinafrågor. 

This article is part of the International Espoo series, through which the City of Espoo aims to share information about ongoing activities and initiatives that are developed for the benefit and active involvement of Espoo residents.

Mer information:

Hanna Eskelinen, koordinator för internationella ärenden
hanna.eskelinen@espoo.fi, +358 438273491