Söka arbetstagare

Business Espoo erbjuder kostnadsfri hjälp med att hitta lämpliga arbetstagare för företagets behov.

Jobbannonser

Lediga jobb kan utannonseras under Lediga jobb på TE-byråns webbplats eller i Omnias rekryteringstjänst Tiitus. Jobbannonser på engelska får stor synlighet i tjänsten Jobs in Finland.

Genom att registrera sig i tjänsten Jobbmarknad (Työmarkkinatori.fi) kan arbetsgivaren söka lämpliga arbetstagare utifrån sina sökkriterier utan att lägga ut en platsannons. 

Studerande vid universitet och yrkeshögskolor, inklusive internationella examensstuderande, nås via högskolornas karriär- och rekryteringstjänster. Många av dessa använder plattformen Jobteaser. Utöver platsannonser har universiteten en rad skräddarsydda alternativ för arbetsgivarnas synlighet på campus.

Förhandsurval och presentation av arbetstagare

Våra experter kartlägger lämpliga kandidater till tjänsten och vidarebefordrar deras uppgifter direkt till arbetsgivaren på det sätt som överenskommits. I Business Espoos rekryteringstjänster finns många specialister från olika områden som söker ett nytt jobb.

Esbo stads rekryteringshjälp

Esbo stads sysselsättningstjänster ger företagen ett enkelt sätt att nå ut till potentiella arbetstagare i alla branscher. Vi bygger aktivt vårt samarbetsnätverk med företag – kontakta oss och låt oss se vad vi kan göra för ditt företag. Vi erbjuder:

  • kostnadsfri rekryteringshjälp
  • ekonomiskt stöd för rekryteringen
  • synlighet på våra rekryteringsevenemang.

Via Korko-tjänsten hittar företagen högutbildade specialister  och erfarna fackmän. Den kostnadsfria rekryteringstjänsten söker rätt kompetens för behoven i ditt företag bland högutbildade och erfarna arbetssökande som fyllt 30 år. Läs mer (på finska och engelska). 

Hitta internationella högutbildade experter bosatta i Esbo via Kunskapscentrumet för högutbildade invandrare. Vi erbjuder gratis rekryteringstjänster, rådgivning och stöd. Vi kartlägger arbetstagarna för just ditt företags och din organisations behov. Ta kontakt: 
Johanna Liukkonen: johanna.liukkonen@espoo.fi 
Jaakko Kopperoinen: jaakko.kopperoinen@espoo.fi


Sysselsättning via upphandlingar
En del av Esbo stads upphandlingsavtal innehåller ett anställningsvillkor. Villkoret uppfylls när företaget som vunnit upphandlingen erbjuder arbete till en ungdom, en person med invandrarbakgrund eller en arbetssökande som har varit arbetslös i över sex månader. Sysselsättningen kan ske i form av förvärvsarbete, med lönesubvention, genom läroavtal eller någon annan individuell lösning. Personen som anställs kan tillträda vilken som helst position i företaget. Läs mer om anställning via upphandlingar (på finska).

TE-byråns rekryteringstjänster

TE-byråns rekryteringsspecialister kan hjälpa till med att annonsera ett jobb och hitta lämplig arbetskraft.
Rekryteringsspecialisterna nås via e-post: rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Mer information finns på TE-byråns webbplats.

Omnia hjälper företag att rekrytera experter

Omnia hjälper företag att rekrytera lämpliga experter. Tillsammans kan vi utbilda de bästa individerna för företagets behov, antingen genom en mängd olika rekryteringsutbildningar eller lärande i arbetslivet som genomförs genom ett utbildnings- eller läroavtal.

Omnias övriga tjänster omfattar bland annat kompetenscentret Omnian Osaamiskeskus (OSKE) och ungdomsverkstäder, med vars hjälp företag kan hitta arbetskraft för sina behov. Vid OSKE erbjuds sysselsättning med språkstöd  som vid behov ökar arbetsgivarens och arbetsgemenskapens språkliga medvetenhet och stärker arbetstagarens kunskaper i det finska fackspråket.

Hjälp med rekryteringen internationellt

Internationella experter kan bidra med viktiga insatser till företagets framgång och tillväxt tack vare sina kunskaper om företagskulturen i målmarknaden. Vi erbjuder många tjänster för rekryteringen av internationella experter. Vi är också med i det nationella nätverket Talent Boost som hjälper med de praktiska frågorna i samband med rekryteringen av utländsk arbetskraft.

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig rekrytera utomlands

Det finns också avgiftsbelagda stödtjänster som utförs i aktivt samarbete inom nätverket EURES som täcker hela Europa.

EURES

EURES (European Employment Services) är ett europeiskt samarbetsnätverk som hjälper med rekrytering i Europa. EURES-experter kan fungera som en länk mellan företag i olika länder i Europa och hjälpa företag att komma igång med rekrytering. Via EURES har arbetsgivare möjlighet att möta arbetssökande från olika länder och delta i rekryteringsevenemang i Europa, antingen på plats eller virtuellt via en Onlinetjänst. Det är möjligt att anställa en europeisk expert också med stöden Ditt första Euresjobb eller Reactivatee35+. 

Arbetstillstånd

Nylands arbets- och näringsbyrå sköter ärenden som gäller arbetstillstånd i Nyland. Betjäning på tfn 0295 040 019 mån–fre kl. 9–11 samt per e-post på tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi.

I frågor som rör uppehållstillstånd för personer med särskild kompetens hänvisar TE-byrån även fortsättningsvis till Migrationsverket.

Andra tjänster i anslutning till internationell rekrytering

International House Helsinki erbjuder kostnadsfri rådgivning till arbetsgivare och företag om bland annat internationell arbetskraft, arbetskraftsinvandring, rekryteringsprocesser samt arbets- och uppehållstillstånd.

Jobbannonser på engelska får stor synlighet i Business Finlands kostnadsfria tjänst Jobs in Finland. Business Finland ordnar dessutom rekryteringskampanjer i utlandet tillsammans med det nationella nätverket Talent Boost.

En viktig framgångsfaktor när man rekryterar internationellt är välbefinnandet för familjen som flyttar med arbetstagaren. Webbplatsen Hello Espoo och Facebookgruppen Hello Espoo är utmärkta informationskällor för personer som flyttar till Finland och bosätter sig i Esbo. I huvudstadsregionen finns ett partnerprogram som stödjer makarnas karriärutveckling.

Talent Boost-mätaren är ett självskattningsverktyg för företag med vilket företagen kan kartlägga sin organisations förmåga att rekrytera internationell arbetskraft samt undersöka hur öppen företagets organisationskultur är och hur redo rutinerna och systemen är för en mångfaldig arbetsgemenskap. Mätaren ger information om företagets utgångsnivå och vilka tjänster som skulle kunna stödja företaget på väg mot en intern internationalisering. Mer information finns på Helsingforsregionens handelskammares webbplats.

I MessiLive.fi:s rekryteringssändning får arbetsgivaren en djupare inblick i organisationens värderingar och arbetskultur. Här svarar arbetsgivaren direkt på de sökandes frågor, så att de får en bättre förståelse för vad företaget verkligen behöver.

Rekryteringsevenemang

Rekryteringsevenemang ger möjlighet att komma i direkt kontakt med arbetssökande som är intresserade av lediga platser i ditt företag och att hitta medarbetare som svarar mot behoven i ditt företag. Rekryteringsevenemangen kan vara stora tillställningar eller skräddarsydda för ett enskilt företag och de kan även ordnas på webben.

Arbets- och näringsbyråerna ordnar rekryteringsevenemang och kampanjer, där arbetsgivaren har en möjlighet att presentera sitt företag och sina lediga jobb för arbetssökande.

Studeranderekrytering

På Omnia hittar du personal för olika branscher. Genom oss når du på många olika sätt både redan utexaminerade och kommande proffs som ännu håller på med sina studier. DuuniOmnia hjälper arbetsgivare och studerande i olika branscher att mötas under ett gemensamt rekryteringsevenemang. Vi erbjuder också företag en möjlighet att ordna egna evenemang på campuset.

Du hittar alla rekryteringsevenemang i evenemangskalendern