Rekrytering genom utbildning

Arbetskraftsutbildningar

Arbetskraftsutbildning är ett bra alternativ i en situation där ett företag behöver stöd för att hitta kvalificerad personal. Omnia och företaget som har personalbehov bedömer tillsammans kompetensbehoven och utbildningen genomförs på grundval av bedömningen. Målet är att utbildningsdeltagarna anställs av företaget.

Examens- och delexamensutbildningar 

Genom att utnyttja Omnias omfattande utbud av examens- och delexamensutbildningar kan företaget utbilda ny kvalificerad personal. Examensutbildningarna kan anpassas flexibelt till företagets kompetensbehov. Examen kan också avläggas genom läroavtalsutbildning.

Tillståndsutbildningar

I webbutiken AvoinOmnia finns de viktigaste tillstånds- och passutbildningarna som ger yrkesbehörighet, bland annat utbildningar för utskänknings- och hygienpass samt arbetssäkerhetskort. Som klient vid Esbo stads sysselsättningstjänster kan man i vissa situationer få delta i tillståndsutbildningar.

Läroavtal

Läroavtalet är ett flexibelt sätt att förvärva kompetens till företaget. Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt delar av examina. Du kan utbilda nya medarbetare genom läroavtalsutbildning eller komplettera personalens kompetens för framtida behov. Omnias läroavtalsexperter hjälper dig att hitta rätt person till en läroavtalsutbildning. Rådgivning om rekrytering genom utbildning fås via vår kundtjänst.