Hissföretagarna Raimo Ryhänen och Mika Ryhänen valdes till Årets företagare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-12-2019 kl. 11.05

Espoon Hissi Oy, Årets företagare 2019

På 1980-talet hade Kone Oyj en stark marknadsställning inom underhållet av hissar. Detta hindrade dock inte Raimo Ryhänen, som länge arbetat hos Valmet, att år 1985 ta ett djärvt steg och starta eget. Espoon Hissi föddes. Ytterligare utmaningar för det nya företaget var att hissbranschen är tillståndspliktig verksamhet som regleras av strikta lagar och förordningar. 

Espoon Hissi har varit framgångsrikt sedan start. Företagets omsättning är redan över sex miljoner euro. Under de senaste åren har tillväxten varit nästan tio procent. Företaget gör varje år ett fint resultat. Rörelsevinsten är i genomsnitt 25 procent. Företaget har kring 35 anställda. En snabbare tillväxt bromsas upp av att det är svårt att få yrkeskunnig arbetskraft.

Espoon Hissis viktigaste inkomstkällor är service och underhåll av 3 300 hissar, vilket utgör cirka 50 procent av omsättningen. Modernisering av hissar står för cirka 40 procent och uthyrning av bostäder och investeringsverksamhet för cirka tio procent.

I Espoon Yrittäjäts motiveringar till valet konstateras att Raimo Ryhänen har skapat grunden för en exceptionellt framgångsrik, gasellartad tillväxthistoria. Efter ett kontrollerat generationsskifte har den nuvarande vd:n Mika Ryhänen tillsammans med sina syskon Mattias och Anna lyckats bevara familjeföretagets tillväxttakt och lönsamhet på en överraskande hög nivå. Den mycket yrkesskickliga personalen har också haft en viktig roll i att uppnå det utmärkta resultatet. 

Hörnstenarna i Espoon Hissis framgång är en tillförlitlig betjäning som tar hänsyn till kunderna, såsom en servicetjänst som fungerar dygnet runt. I nödfall är en serviceman på plats på mindre än en halv timme och i andra felsituationer på 1–2 timmar. Ett välskött kundarbete garanterar långa kundavtal. De längsta av dem har varat nästan lika länge som Espoon Hissi existerat.

Espoon Hissi erbjuder husbolag också ett finansieringsalternativ för ombyggnad av hissar. Ombyggnaden kan genomföras helt utan handpenning med sju års betalningstid.

Espoon Yrittäjät värdesätter att familjen Ryhänen, till skillnad från en typisk finländsk karaktär, inte har dolt företagets ekonomiska framgångshistoria. Faktum är att ju lönsammare ett företag är, desto bättre kan det betjäna sina kunder, erbjuda trygga jobb och sköta skatte- och andra förpliktelser gentemot samhället.


Mer information

Styrelsens ordförande Raimo Ryhänen, Espoon Hissi Oy, tfn 0400 447 688
Verkställande direktör Mika Ryhänen, Espoon Hissi Oy, tfn 020 7811 878
Verkställande direktör Erkki Pärssinen, Espoon Yrittäjät, tfn 050 411 1104

_ _ _
 

Espoon Yrittäjät, som hör till nätverket Business Espoo, belönar årligen Årets företagare i Esbo. Valkriterierna är bland annat företagets föredömlighet, en intressant affärsidé, en kontrollerad ekonomisk situation och utveckling av verksamheten. 

Företagarna i Finland är med sina 115 000 medlemsföretag näringslivets största centralorganisation som verkar för de små och medelstora företagen i Finland. Av medlemsföretagen är cirka 50 000 arbetsgivarföretagare. Företagarna medräknade sysselsätter de cirka 660 000 personer. Sysselsättningstalet baserar sig på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationen består av nästan 400 lokala föreningar, 20 regionala organisationer och 63 branschorganisationer. Espoon Yrittäjät är Företagarna i Finlands största lokala förening.