Helsinki Business Hub övergår i Helsingfors stads ägo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-05-2020 kl. 14.40

Städerna i huvudstadsregionen och Nylands förbund har gemensamt kommit överens om omorganisering av ägandeförhållandena och verksamheten i Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH). Bolaget, som är samägt av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och av landskapsförbundet Nylands förbund, övergår helt och hållet i Helsingfors stads ägo. De övriga delägarna säljer sina andelar i bolaget till Helsingfors, och överlåtelsen sker vid årsskiftet 2020/2021. Under innevarande år fram till överlåtelsen fortsätter bolaget med sin verksamhet enligt sina tidigare planer.

Omorganiseringen innebär att varje stad i huvudstadsregionen har möjlighet att koncentrera sig på sina egna starka sidor i invest-in-verksamheten och att göra arrangemang som medger bättre utnyttjande av synergierna inom städerna. Samarbetet mellan städerna i huvudstadsregionen och landskapsförbundet är viktigt också i framtiden. Omorganiseringen möjliggör ett mer resultatrikt samarbete än i ett samägt bolag, till exempel med stöd av ett samarbetsavtal. 

Helsingfors inleder en utredning av hur HBH:s funktioner hädanefter bör organiseras på ett optimalt sätt som stöd för stadens ambitiösa strategi. Utredningen färdigställs före utgången av 2020. 

”HBH:s verksamhet har varit fruktbar för Helsingfors. Men i den föränderliga världen blir den globala konkurrensen mellan städer liksom också tävlan om investeringar och toppkrafter hela tiden hårdare. Helsingfors har därför som mål att stärka sina funktioner med anknytning till näringspolitik och internationalisering och att göra kopplingen mellan dessa tätare. Det här hindrar inte heller i framtiden ett samarbete inom huvudstadsregionen för att locka internationella investeringar, det sker bara i en annan form än tidigare”, framhåller borgmästare Jan Vapaavuori.

Metropolområdets internationella konkurrenskraft när det gäller att få kompetens- och kunskapsintensiva företag och jobb och att hålla dem kvar här är av avgörande vikt med tanke på hela Finlands framgång”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Ett smidigt samarbete mellan städerna är viktigt också framöver”, fortsätter Mäkelä.

”Samarbetet med grannstäderna och Nylands förbund är viktigt för Vanda. Vi anser att det genomförs bättre på ett avtalsbaserat sätt kring konkreta projekt än i bolagsform. Vi hoppas att samarbetet i fortsättningen intensifieras också med de företag, läroanstalter och organisationer som är verksamma internationellt i vårt område”, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen.

”Grankulla har som delägare i HBH inte varit ute efter direkta utländska investeringar just i Grankulla, utan  tycker att HBH:s verksamhet på ett ypperligt sätt har främjat hela huvudstadsregionen som attraktiv för utländska investerare. Bolaget har åstadkommit både nya investeringar, jobb med hög kunskapsnivå och ekosystem som skapar ny tillväxt. HBH får i och med Helsingfors en stark och stabil ägare, som ser till att huvudstadsregionen i den värld som återhämtar sin från coronaepidemin kan konkurrera med andra stadsregioner”, påpekar stadsdirektör Christoffer Masar.     

”Trots att det i sig är synd att samarbetet i bolagsform tar slut, skapar de beslut som nu tagits nya möjligheter att stärka huvudstadsregionens och hela Nylands internationella konkurrenskraft och attraktivitet också i framtiden”, betonar landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Helsinki Business Hub Ltd Oy är ett livskrafts- och marknadsföringsbolag ägt av städerna Helsingfors (45 procent), Esbo (23,5 procent), Vanda (19 procent) och Grankulla (2,5 procent) och av Nylands förbund (10 procent). Bolagets verksamhet går ut på att locka utländska investeringar till Helsingforsregionen, att sätta fart på affärsverksamheten och internationaliseringen i tillväxtorienterade företag och att i övrigt utveckla närings- och innovationsverksamheten i huvudstadsregionen. Bolaget har inte som syfte att göra vinst och det ger inte sina delägare någon utdelning.