Hela Esbo med i kampanjen #kummitila

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-01-2020 kl. 9.16

Esbo stad är år 2020 en av huvudsamarbetspartnerna för Barnklinikernas faddrar. Utöver konserten Elämä Lapselle (”Liv åt ett barn”), som ordnas på Metroarenan i Esbo i september, ordnas jippon i anknytning till välgörenhetskampanjen #kummitila runt om i staden under året.

Esbo deltar i kampanjen #kummitila hela året – staden är en av huvudsamarbetspartnerna för välgörenhetsorganisationen Barnklinikernas faddrar rf. Årets höjdpunkt är konserten Elämä Lapselle, som ordnas på Metroarenan i Esbo i september, och mindre evenemang kring temat ordnas under årets lopp. Vem eller vilken aktör som helst kan delta i kampanjen genom en egen insamling, ett evenemang eller ett jippo och på så sätt synliggöra de goda gärningar som görs för barnens välbefinnande. 

”Barnklinikernas faddrar gör ett mycket viktigt arbete. Vi vill utmana och inspirera alla Esboaktörer att delta, i synnerhet arbetsplatserna – också stadens egna anställda. Vårt mål under året är att samla in en rejäl pott för ett gott arbete, men vi vill också skapa en grund för nya långsiktiga partnerskap mellan Esboaktörer och Barnklinikernas faddrar", säger Esbo stads näringsdirektör Tuula Antola.

Barnklinikernas faddrar har stött små patienter och deras familjer sedan 1993. Organisationen stöder Finlands fem universitetsbarnkliniker, forskning om barnsjukdomar och mentalvårdsarbete bland barn och unga.

”Samarbetet med Esbo stad öppnar fina möjligheter för olika parter att främja hälsa och välfärd bland barn och unga. Barnklinikernas faddrar har som mål att stöda bästa möjliga vård för barn och unga i Finland, och välgörenhetskonceptet ”kummitila” har utvecklats för att människor ska kunna delta och delaktiggöras till exempel i just sådana här projekt. Det är väldigt fint att få delta i detta imponerande samarbete på årsnivå med Esbo stad”, berättar verksamhetsledaren för Barnklinikernas faddrar Anu Rapeli.

Barnklinikernas faddrar rf stöder Finlands fem universitetsbarnkliniker, utvecklings- och forskningsarbete och förbättrar patienternas trivsel under sjukhusvistelsen. Under de senaste åren har föreningen med betydande insatser stött mentalvårdsarbete bland barn och unga. Föreningen samlar in medel på olika sätt året om. Under hela sin verksamhetstid har Barnklinikernas faddrar rf gjort donationer till ett värde av ca 36 miljoner euro.