HOK-Elanto öppnar nya butiker i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-01-2021 kl. 9.13

Handelslaget HOK-Elanto, som har verksamhet i nio kommuner i huvudstadsregionen och metropolområdet, kommer att investera kraftigt i utvecklingen av tjänsterna de närmaste åren, framför allt i Esbo.

– Handelslagets uppgift är att underlätta sina kundägares vardag genom att erbjuda bra tjänster och förmåner nära dem, sammanfattar HOK-Elantos fastighetsdirektör Jyrki Karjalainen.

– Till exempel i Köklax finns än så länge ingen butik där våra kundägare skulle kunna samla ägarförmåner. Situationen kommer att förbättras senast till julen 2021 när vi öppnar en ny Alepa i Köklax centrum, faktiskt på samma plats där Elantos gamla fastighet har stått.

HOK-Elanto har just nu i gång fem egna byggprojekt i Esbo. Alepa-butiker byggs i Mattby, Jupper och Köklax, en S-market i Nöykis och en ABC-biltvätt i Jupper. Utöver dessa kommer HOK-Elanto att öppna en Prisma i köpcentret Lippulaiva. Investeringen i de egna projekten uppgår till omkring 20 miljoner euro.

– Bara inom byggandet ackumuleras flera hundra årsverken. När butikerna är färdiga kommer de att sysselsätta 150 arbetstagare inom handeln. De indirekta sysselsättningseffekterna har vi ännu inte uppskattat, men även de kommer att vara betydande, sammanfattar Karjalainen.

Handeln sysselsätter många unga människor och HOK-Elanto har redan under flera år även gjort satsningar i integrationen av invandrare genom att erbjuda jobb. 

– I kommunförsöket för sysselsättning som startar i början av mars 2021 kommer ansvaret för bland annat alla arbetslösa arbetssökande under 30 år och arbetslösa arbetssökande med invandrarbakgrund att övergå från arbets- och näringsbyrån till oss. Vad gäller ungdomarna är vårt mål att halvera arbetslösheten bland unga i Esbo före slutet av 2022. För att lyckas med detta behöver vi ett nära samarbete med arbetsgivarna. Vi välkomnar HOK-Elantos kommande stora investeringar i Esbo. De möjliggör många olika stigar för inlärande i arbetet för arbetssökande i olika åldrar och med olika bakgrund”, säger Tuula Antola, Esbo stads näringsdirektör.

HOK-Elanto öppnade 2020 en ekologisk biltvättsgata i Knektbron och en Alepa i Kägeludden samt ombyggda S-market-butiker i Knektbron, Esbo centrum, Källstranden, Norra Hagalund och Bastvik.

Prisma Lippulaiva

  • klart våren 2022

Alepa Mattby

  • klart i början av 2021

Alepa och ABC-biltvätt Jupper

  • klart vintern 2021–2022

Alepa Köklax

  • klart julen 2021

S-Market Nöykis

  • klart vintern 2021–2022