Tillståndsärenden

Om du vill grunda ett företag inom vissa branscher behöver du sköta en del ärenden kring tillstånd och anmälningar med staden. Företagsverksamheten kan dessutom kräva tillstånd av andra myndigheter. Kontakta FöretagsEsbo för närmare information.

Ett företag eller en företagare som vill etablera sig i Esbo eller som redan verkar i Esbo kan behöva tillstånd av staden då verksamheten inleds eller ändras. 

Företagsverksamhet kan dessutom kräva tillstånd av andra myndigheter. Information om tillstånd som beviljas av någon annan än staden får du på FöretagsEsbo.

Tillstånd och anvisningar om byggande och miljö

Teknik- och miljösektorn ger dig upplysningar om tillstånd som gäller byggande och miljö. Dessa kan till exempel gälla

  • kortvarig arrendering av mark och markanvändningstillstånd
  • tillstånd som gäller byggande
  • byggplatsen; åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder
  • åtgärdstillstånd för försäljnings-, informations- och annonsanläggningar
  • undantagsbeslut och planeringslösningar för områden utanför detaljplanerade områden
  • tillstånd för marktäkt
  • tillstånd för miljöåtgärder som inte gäller en byggplats
  • anmälningar och tillstånd för inledning av näringsverksamhet (t.ex. livsmedelsaffär, butik, restaurang eller annan livsmedelsproduktion)
  • miljötillstånd, om verksamheten i fråga belastar miljön
  • andra tillstånd och anmälningar som gäller miljön (bl.a. bulleranmälan)

Tillstånd inom social- och hälsovårdsbranschen

Tillstånden för företag inom social- och hälsovårdsbranschen beviljas av regionförvaltningsverket. Staden är skyldig att övervaka en del privata tjänsteproducenter i branschen, såsom företag som producerar tjänster för äldre eller mentalvård. Dessa tjänsteproducenter måste lämna in en anmälan till staden då de inleder eller avslutar sin verksamhet i Esbo stads område.

Företag kan anmäla sig som tjänsteproducenter via e-systemet för servicesedlar och köpta tjänster

Att grunda eller utvidga ett campingområde

Om du vill grunda eller utvidga ett campingområde kan du be om information om tillstånden av stadens idrottstjänster.

Privata skolor

Esbo stads undervisningsväsende ger utlåtanden om nya privatskolor i Esbo som kommer att ansöka om statsbidrag och rätten att ge betyg. Tillståndet beviljas av statsrådet.

Undervisningsväsendets kontaktuppgifter

Övriga anvisningar

Esboregionens miljö- och hälsoskydd har anvisningar om t.ex. kraven på lokaler (på finska):

Miljörådgivning för små och medelstora företag

Ekokompassen erbjuder skräddarsydd rådgivning i miljöfrågor. Målet är att stärka företagens beredskap att förbättra hanteringen av miljöfrågor och den ekologiska effektiviteten.