Startpeng, ett stöd för en ny företagares utkomst

Startpengen är ett stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja en ny företagare. Målet med startpengen är att hjälpa den nya företagaren att få en utkomst i början av den tid då hen övergått till att vara företagare på heltid, när intäkterna från företaget ännu är små. Startpengen uppmuntrar till att fortsätta som företagare. Du ska ansöka om startpengen och få ett beslut om det innan du övergår till att arbeta som företagare på heltid. Du hittar information om startpengen och anvisningar om hur du kan ansöka om den på arbets- och näringsbyråns webbsida för blivande företagare.  

Business Espoo hjälper dig avgiftsfritt att ansöka om startpeng.