Planering av företagsverksamheten

Det lönar sig att inleda grundandet av ett företag med en grundlig planering. En affärsplan hjälper dig att reda ut tankarna och samla ihop dem till ett redskap för företagaren, något som det lönar sig att uppdatera allt efter som företagsverksamheten utvecklas. Affärsplanen beskriver din intäktsmodell, dina mål och genom vilka medel du uppnår dem. Den hjälper dig att få ett grepp om vilket slags resurser du behöver och hur ditt företags lönsamhet byggs upp. Du behöver också en affärsplan om du vill ansöka om startpeng eller någon annan slags understöd eller finansiering.

Business Espoo hjälper dig att ta fram en affärsplan och utföra beräkningar:

Startguider för nya företagare

I startguiden för nya företagare har all nödvändig information sammanfattats i en lättbegriplig form. Oavsett om du funderar på att starta ett aktiebolag, registrera verksamhet som enskild näringsidkare, driva ett eget företag som bisyssla eller bli lättföretagare, hittar du i startguiden användbar information som stöd för dina planer. Ladda ned guiden från Nyföretagarcentralernas eller Företagarna i Finlands webbplats. 

Tjänsten Mitt FöretagsFinland

Information och utbildning

FöretagsEsbos startinfo och informationsinslag

Yrkesexamen för företagare

När du vill starta ett eget företag ger yrkesexamen för företagare dig mod och färdigheter att fullfölja din plan. Utbildningen ger praktiska verktyg för en lönsam affärsverksamhet: du får till exempel verktyg för planering av affärsverksamheten, företagsfinansiering, marknadsföring och försäljning. Med hjälp av sakkunniga utbildare vidareutvecklar du din företagsidé fram till grundandet av företaget. Studierna ger dig viktiga entreprenörsfärdigheter, såsom enträgenhet och kritisk tänkande samt förmåga att uttrycka dig själv.

Läs mer om utbildningen på Omnias webbplats.

De övriga företagarcoachningarna som Omnia erbjuder hittar du i Omnias webbutik.

Med sökmotorn i TE-byråns webbtjänst kan du söka och bekanta dig med företagarkurser i branscher som intresserar dig.