Partnerskap

Vi hjälper företag genom att hjälpa dem möta varandra, investerare eller ekosystem som stöder tillväxt i Esbo, i Finland och ute i världen.

Dessutom erbjuder Business Espoos entreprenörskapsfrämjande organisationer sina medlemmar många möjligheter till nätverksbyggande och rekreation.

Företag har också möjlighet att bli partner med Esbo stad och utveckla tjänster tillsammans.

Läs mera och kom med i våra nätverk:

Följ oss på sociala medier: @espooinnovation på Twitter samt Espoo innovation Garden på Facebook och LinkedIn. Du får aktuell information och får höra om vad som pågår i Esbos tillväxt- och innovationsekosystem.