Det lönar sig att bli medlem

Espoon yrittäjät är företagarnas egen tjänste- och intresseorganisation. Vi hör till Företagarna i Finland, som med sina 115 000 medlemmar är landets största intresseorganisation.

Det lönar sig att bli medlem i Espoon yrittäjät:

Anslut dig till 2 500 företagarkolleger från Esbo och bli medlem hos oss >>

Helsingforsregionens handelskammare är en viktig partner för företag. Med sin aktiva verksamhet har handelskammaren bidragit till att Helsingforsregionen erbjuder näringslivet verksamhetsförutsättningar som ligger på toppnivå. Handelskammaren är med tanke på medlemsantalet den största i Norden och bland medlemmarna finns över 7 000 företag inom tjänster, handel och industri i sammanlagt 21 kommuner.
Handelskammaren är en mångsidig producent av utvecklingstjänster för företag och en sakkunnig och effektiv partner. Som medlem får du: