Att starta ett företag

Business Espoos företagsexperter ger dig personlig sparring och hjälp med alla dina frågor. Din företagsrådgivare ger dig tips om hur du lägger upp en affärsverksamhetsplan och kontrollerar att dina lönsamhets- och finansieringskalkyler är korrekta. Hos oss arbetar även en företagsexpert som är specialiserad på rådgivning av invandrare.

Via företagsrådgivningen har du möjlighet att få ytterligare rådgivning hos konsulter, jurister och andra företag som erbjuder särskilda tjänster och som ingår i Business Espoos expertnätverk. Det första konsultationsbesöket hos en expert är kostnadsfritt. Andra eventuella åtgärder faktureras separat i enlighet med experternas prislista.

Startpeng, ett stöd för en ny företagares utkomst

Startpengen är ett stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja en ny företagare. Målet med startpengen är att hjälpa den nya företagaren att få en utkomst i början av den tid då hen övergått till att vara företagare på heltid, när intäkterna från företaget ännu är små. Startpengen uppmuntrar till att fortsätta som företagare. Du ska ansöka om startpengen och få ett beslut om det innan du övergår till att arbeta som företagare på heltid. Du hittar information om startpengen och anvisningar om hur du kan ansöka om den på arbets- och näringsbyråns webbsida för blivande företagare.  

Business Espoo hjälper dig avgiftsfritt att ansöka om startpeng. Boka tid för företagsrådgivning

Business Espoos tjänster för nya företagare: