Finansiell rådgivning lockade företagare till Business Boost

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-12-2019 kl. 12.47

Företagarna var särskilt intresserade av den kostnadsfria finansiella rådgivningen som Business Finland och Finnvera erbjöd. Nästan hela utbudet av företagstjänster fanns tillgängligt vid evenemanget Business Boost i A Grid i Otnäs 4.12.2019.

Också Fiban, Helsinki Business Hub, Aalto Startup Center, Esa Bic Finland, centret för tillväxtföretag A Grid och alla aktörer inom nätverket Business Espoo gav pop up-rådgivning vid evenemanget. Dessutom presenterades huvudstadsregionens tillväxtorienterade innovationskluster Smart Otaniemi, Health Capital Helsinki, FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence) och Vanda matkluster. Innovationsklustren erbjuder företagen många möjligheter till exempel till utveckling av produkter, tjänster och produktionsmetoder, pilotförsök, kommersialisering och ibruktagande av ny teknik.

Evenemanget erbjöd mångsidiga tips och rådgivning kring såväl grundande, utveckling och internationalisering av ett företag som utbildning och rekrytering av kompetent arbetskraft.

Katja Arpré och Petri Hämäläinen deltog i Business Boost förutom på grund av den finansiella rådgivningen också för det övriga serviceutbudets skull.

- Jag lade genast märke till annonsen om evenemanget, eftersom där utlovades boost för utvecklande av företagsverksamheten. Vi var givetvis mest intresserade av finansiell rådgivning, eftersom en balanserad ekonomi är en förutsättning för företagets framgång. Vid evenemanget fick vi goda och omfattande råd bland annat i frågor som gäller rekrytering av kunnig arbetskraft, berömmer Arpré och Hämäläinen experterna på evenemanget. 

Restaurang Madison Gastro & Wine öppnades i köpcentret Ainoa i Hagalund i oktober samtidigt som det förnyade köpcentret öppnade sina dörrar. Detta är redan de unga företagarnas andra restaurang.

I Madison har vi specialiserat oss på att producera bästa möjliga kundupplevelse. Vi satsar kontinuerligt på servicens kvalitet, berättar Katja Arpré. En viktig del av restaurangservicen är naturligtvis god mat. Hos oss innebär det något modernt, men inte skrämmande. Människor vill ha en sofistikerad smakupplevelse, men samtidigt ska menyn innehålla något bekant, fortsätter Arpré.

Restaurangföretagarna Katja Arpré och Petri Hämäläinen

Ägarna till restaurangen Madison Gastro & Wine Katja Arpré och Petri Hämäläinen deltog i Business Boost för att få tips och råd för att utveckla sin egen företagsverksamhet.

Finansiellt stöd i olika skeden av företagets livscykel

Det finns många olika slag av finansiellt stöd tillgängligt för företagare. Ett exempel är startpeng som arbets- och näringsbyrån beviljar som stöd för nya företagare. Ansökan om startpeng ska lämnas in och beslutet fås innan företagsverksamheten inleds på heltid. Business Finland erbjuder finansiellt stöd bland annat genom en innovationssedel och sina mångsidiga och nätverksbaserade program. Finnveras specialområde är lån, borgen och garantier. Fiban för i sin tur ihop tillväxtföretag med ängelinvesterare. Ängelinvesterare investerar i allmänhet i uppstartsföretag i början av företagsverksamheten eller när företaget har fått de första betalande kunderna.

- Det kommer väldigt många frågor från företagarna om vilket finansiellt instrument som är lämpligt just för dem. Vi börjar alltid med att tillsammans med kunden kartlägga i vilket skede av företagets livscykel företagaren är, och sedan hänvisar vi företagaren till rätt adress, berättar Reetta Ilo från Fiban.

Läs mer om finansieringsmöjligheterna.
 

Reetta Ilo Fiban
Vid evenemanget Business Boost berättade Reetta Ilo från Fiban för företagarna förutom om finansiering också om ängelinvesterare. 

Projektet Kasvun ekosysteemit boost företagens tillväxtmöjligheter

Business Boost, som nu ordnades för andra gången, är en del av projektet Kasvun ekosysteemit (Ekosystem för tillväxt), som bygger på strategin 6Aika. Projektet pågår i Finlands sex största städer. Målet är att förbättra företagens tillväxtmöjligheter genom att utveckla både företagens möjligheter att hitta forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster (FUI) och företagens vägar till relevanta innovationstjänster och främjande av FUI-samarbetet för att ny affärsverksamhet ska uppstå på marknaden. I projektet Kasvun ekosysteemit gör vi ett tätt samarbete med Business Espoo, för nätverket erbjuder ett unikt omfattande servicenätverk och expertis i alla skeden av ett företags livscykel. I projektet undersöker och prövar vi i vilka av dessa skeden staden och städerna tillsammans skulle kunna främja uppkomsten och tillväxten av ny affärsverksamhet. Evenemangsserien Business Boost är ett ypperligt försök och ett bra exempel på hur vi inkluderar kunder – företag, företagare och andra ekosystemaktörer – i utvecklingen av tjänster.

Som ett resultat av åtgärderna för det särskilda målet ökar små och medelstora företags FoU-investeringar och det skapas ny affärsverksamhet. Små och medelstora företag utvecklar, släpper ut på marknaden eller tar i bruk nya eller förbättrade produkter, produktionsmetoder, tekniker eller tjänster.

Nästa Business Boost-evenemang hålls i A Grid i mars. Följ våra annonser om evenemang.


Mer information:

Heli Hidén, projektchef, Esbo stad, serviceutvecklingsenheten
heli.hiden@esbo.fi

Bilder: Sari Mäkisalo
 

Business Espoo logo

EU projekt logos