Esbo testar en kreativ inlärningslösning i skolor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
06-03-2020 kl. 17.19

Esbo stad inleder ett försök med kreativ programmering i undervisningen. Syftet med försöket är att främja lärarnas och elevernas digitala färdigheter och utnyttjandet av digitala lösningar i undervisningen, i synnerhet när det gäller läroplanens mål för programmering. Goda digitala färdigheter behövs i framtidens arbetsliv och i användningen av tjänster.

I försöket testas ett läromedel i kreativ programmering och en webbinlärningslösning med namnet Mehackit Aterlier, som omfattar en webbaserad lärmiljö, ett läromedel som stöder läroplanens mål och Mehackit Maker Kit-verktygslådor för skolor och klasser som deltar i försöket.

I försöket deltar flera grundskolor och gymnasier i Esbo under våren 2020. Försöket är som kortast en studiehelhet som omfattar cirka sex timmar.

En del av lärarna känner till den lösning som testas, och avsikten är att pröva hur lösningen fungerar i undervisningssituationer. Lärarna förutsätts inte ha tidigare erfarenhet av programmering och av undervisning i programmering. I försöket arbetar man med elektronik och programmering, men skolorna kan också utnyttja annat innehåll i Mehackit Atelier-inlärningslösningen som anknyter till bildkonst och musik.

Esbo stad genomför försöket tillsammans med Mehackit Oy. Syftet med försöket är att samla användarerfarenhet och utreda hur denna typ av inlärningslösning fungerar och kan utnyttjas.

Detta är ett av försöken inom Esbo stads digitala agenda. Försöken har som syfte att utveckla stadens tjänster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik.

Mer information:

  • Specialexpert planerare Minna Kukkonen, Esbo stads bildningssektor, finsk undervisning, tfn 043 824 6220, minna.a.kukkonen@esbo.fi  
  • utvecklingschef Valia Wistuba, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 043 825 2905, valia.wistuba@esbo.fi