Esbo testar en chattbot för företagstjänster som gör det lättare att sköta ärenden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-02-2020 kl. 15.02

Esbo stad har inlett ett försök där företag, företagare och de som är intresserade av företagande kan testa en chattbot på Business Espoos webbplats. Chattbotten Bertta svarar på företagens allmänna frågor om bland annat internationalisering, utbildning och sysselsättning. Business Espoos chattbot är i bruk till slutet av augusti 2020.

Chattbotten är ett datorprogram som är utformat för att diskutera med människor. En människa skriver text och chattbotten svarar eller ställer motfrågor.

Målet med Business Espoos chattbot-försök är att testa hur chattbotten fungerar och hur nyttig den är för att förbättra kundtjänsterna för företag. Den chattbot som testas fungerar i början på finska. En version på engelska tas i bruk under våren.

Kunden, som kan vara en privatperson, ett företag eller en organisation, kan ställa allmänna frågor i ett chattbot-diskussionsfönster som öppnas på Business Espoos webbplats. Kunderna kan ge användarrespons i chattbotten under hela testperioden.

Esbo stad gör en helhetsbedömning av försöket före slutet av augusti. Resultaten av försöket förmedlas via Esbo stads och Business Espoos kommunikationskanaler.

Försöket genomförs i samarbete mellan Business Espoos sju aktörer (Esbo stad, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo). Business Espoo är ett unikt nätverk av företagstjänster där staten, kommunen, tredje sektorn och företag medverkar.

Stadens och Business Espoos samarbetspartner i försöket är GetJenny Oy.

Detta är ett av försöken inom Esbo stads digitala agenda. Försöken har som syfte att utveckla stadens tjänster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik.

Mer information