Esbo stad är för andra gången med i finalen för titeln Europas innovationshuvudstad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-09-2020 kl. 13.14

Skippa videon

Esbo stad har andra året i följd nått finalen med de sex bästa i kampen om titeln Europas innovationshuvudstad (iCapital). Vinnaren offentliggörs på europeiska forsknings- och innovationsdagarna 24.9.2020.

En av hörnstenarna i Esbo stads tävlingsansökan är arbetet för hållbar utveckling. Staden skapar hållbar framtid tillsammans med invånare och partner. Staden arbetar i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) för social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En annan central hörnsten i ansökan är samutveckling i nätverk, Make with Espoo. Tillsammans med företag, läroinrättningar, forskningsinstitut, organisationer och invånare utvecklar staden med hjälp av försök tjänster på distans och ansikte mot ansikte. I skolorna har företag till exempel i åratal innoverat tjänster som stöder inlärningen tillsammans med elever och lärare.

”Vårt mål är en stad som är trygg, hälsosam och fungerande för invånarna och som är klimatneutral. Tillsammans med vårt innovationsnätverk stärker vi också Esbos lockelse och attraktion bland internationella experter”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Innovationsarbetet bygger en klimatneutral stad

I Esbo stads innovationsnätverk deltar till exempel Aaltouniversitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Esbo stad har nyligen avtalat om strategiskt samarbete med såväl Aaltouniversitetet som VTT (endast på finska och engelska).

I innovationsarbetet deltar energibolagen Fortum, Neste, Gasum och ST1. Fortum och Esbo stad har som gemensamt mål att Esbo ska vara klimatneutralt till 2030 och att användningen av stenkol upphör till 2025. Neste har tagit fram ett nytt bränsle av förnybara råvaror vars koldioxidavtryck är 90 procent mindre än den vanliga dieseloljans. Gasum producerar utsläppssnål biogas av förnybara råvaror för över 80 företag i Esbo. ST1 håller på att inleda utnyttjande av geotermisk energi från jordens inre. Man har borrat världens djupaste borrhål för värmeverk. Anläggningen kommer att producera upp till 10 procent av fjärrvärmen i staden.

”Dessa projekt är exempel på hur de bästa innovationerna uppstår i samarbete mellan staden, företag och forskningsinstitut. De är till nytta för hela samhället: När vi minskar utsläppen från till exempel trafiken och uppvärmningen, ser vi till att luft och naturen är rena, vilket invånarna uppskattar. Samtidigt skapar vi ny affärsverksamhet och arbetsplatser och är med om att lösa globala utmaningar, såsom klimatförändringen”, konstaterar Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling.

Människorna i första rummet: engagera invånarna i utvecklingen av sin omgivning

För att Esbo ska bli klimatneutralt är det viktigt att invånarna deltar på bred front. Esbo stad bjuder in invånarna att delta i utvecklingen av tjänster som är viktiga för dem. Att engagera är en central del av stadens strategi, Berättelsen om Esbo, som ska uppdateras, bland annat med hjälp av invånarenkäter.

”När var och en kan använda sin potential och vara en aktiv medlem av samhället är livet meningsfullt. Till exempel har gymnasiernas läroplan gjorts i samråd med Esbo ungdomsfullmäktige samt elever jämte föräldrar från alla gymnasier. De ungas röst hörs i alla stadens centrala förtroendeorgan. Nu har ungdomsfullmäktige också en representant i stadsstyrelsen”, berättar serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.

Esbo växer så det knakar och blir allt rikare på olika kulturer. Staden har redan länge utvecklat tjänster för invånare som talar andra språk än finska och svenska. När coronapandemin bröt ut på våren var det en stor fördel att staden hade ett färdigt samarbetsnätverk med medborgarorganisationer: tack vare nätverket fick staden snabbt igång info på 15 språk om coronaviruset, som redan erhållit bland annat stadsdirektör Jukka Mäkeläs innovationspris.

Mer information