Esbo främjar hållbar turism på ett innovativt sätt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-04-2020 kl. 14.06

Esbo är en av Europas mest hållbara städer och en föregångare inom hållbar utveckling. Esbo stads ambitiösa mål är att Esbo blir klimatneutralt före år 2030. Dessutom hör stora företag i Esbo, såsom Neste, till världens mest ansvarsfulla företag. Detta kompletteras av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland (STF), som riktar sig till turistmålen och turistföretagen i regionen. Esbo är ett av pilotområdena, tillsammans med Helsingfors och Vanda.

Ansvarsfullhet är viktigt för turistbranschen i Esbo och för hela staden. Turistföretagen i Esbo har redan länge varit föregångare inom hållbar turism. Ansvarsfullhet har alltid varit ett bärande tema i Visit Espoos verksamhet, men i fortsättningen är det också inskrivet i strategins kärna. STF-programmet har ökat partnerföretagens intresse för ansvarsfrågor och informering om redan existerande ansvarsåtgärder.

”För närvarande bygger vi en vägkarta för ansvarsfull turism i Esbo, som bland annat kommer att basera sig på FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Esbo har förbundit sig att nå målen redan 2025 och inom turismen vill vi stödja stadens långsiktiga arbete inom hållbar utveckling. I fortsättningen kommer ansvarsfullheten att lyftas fram starkare också i vår egen kommunikation och vi vill också erbjuda besökarna en möjlighet att göra ansvarsfulla val. Vi är stolta över vad turistbranschen i Esbo har skapat inom ansvarsfullhet”, konstaterar Miikka Valo, ledare för Visit-teamet vid Espoo Marketing Oy.

Ansvarsfull turism i Esbo

I Esbo kan du njuta av ansvarsfulla evenemang, tjänster och kultur året om. Stadens vackra natur lockar till strövtåg både till lands och till sjöss. Med Västmetron kommer du till skogar, museer och kusten och på sommaren kan du med stadscyklar och stadsroddbåtar ta dig runt om i huvudstadsregionen på ett hållbart sätt. Esbo är en innovativ aktör inom hållbar utveckling och i denna vill Visit Espoo med sina partner aktivt delta genom sina val och sina verksamhetssätt.

”Vi är glada över att vi blivit valda till STF-programmet. Därigenom har vi redan fått många nya lärdomar och idéer för vår egen verksamhet, och jag tror att också företagen i regionen har dragit nytta av utbildningarna. Inom ramen för projektet Ända fram har man tillsammans med lokala aktörer utvecklat innovativa delningsekonomiska tjänster för turister, såsom båtarnas über", berättar Valo.

Esbo gick som första stad med i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling. Målet med åtagandet är ett Finland som tryggar naturens bärkraft och är välmående och globalt ansvarsfullt. Visit Espoo deltar med ett eget åtagande.

Vid Visit Espoo syns ansvarsfullheten särskilt i de små gärningarna i vardagen såväl på kontoret som på olika evenemang. Utöver återvinning och andra dagliga åtgärder återanvänder Visit Espoo namnlappar vid sina egna evenemang, serverar vegetarisk mat och närproducerad mat till gästerna och strävar efter att minimera matsvinnet. ”På kongressidan har vi kommunicerat om ansvarsfullhet bland annat på gästfrihetsevenemang, där vi serverar vegetarisk mat eller närfångad fisk till delegaterna. Detta är Visit Espoos eget åtagande inom programmet sitoumus2050”, förklarar Valo.

Restauranger i Esbo bjuder på rättvisemärkta produkter och närproducerad mat. Stadscyklar och stadsbåtar blir allt populärare. Människornas medvetenhet har ökat och Visit Espoo vill informera om ansvarsfulla aktörer i turistbranschen och ansvarsfulla turistmål samt om gröna evenemang och mötesplatser. Tips om ansvarsfull turism och grönare möten finns på webbtjänsten visitespoo.fi.

Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo, Miikka Valo
tel. 043 824 6038