Esbo är en av vinnarstäderna i tävlingen om Europas innovationshuvudstad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-09-2019 kl. 13.26

Esbo har valts till en av de sex bästa städerna i Europeiska kommissionens tävling vars vinnare utses till Europas innovationshuvudstad (iCapital). Tidigare har finländska städer lyckats nå en plats bland de tio bästa städerna. I och med att Esbo kommit med bland de sex bästa städerna får staden ett pris på 100 000 euro för utveckling av lokal innovationsverksamhet.

Städer från 16 länder sökte till tävlingen om innovationshuvudstad. Esbo var den enda finländska och nordiska staden redan i det skedet då antalet finalister var tolv. De sex främsta är Esbo, Antwerpen (Belgien), Bristol (Storbritannien), Glasgow (Storbritannien), Nantes (Frankrike) och Rotterdam (Nederländerna).

Den stad som tar första plats belönas med en miljon euro. Vinnaren offentliggörs på EU:s forsknings- och innovationsdagar (EU Research and Innovation Days) i Bryssel 25.9.2019.

”Finalplatsen är en seger i sig! Vi har fått tack för att själva Berättelsen om Esbo är en innovation. Vi utför vårt utvecklingsarbete på ett unikt och helhetsmässigt sätt med hjälp av modellen Staden som tjänst, i samutveckling i Make with Espoo-anda. Det innebär att vi utvecklar tjänster på ett innovativt sätt tillsammans med en gemenskap av invånare, företag och forskare i Esbo”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Modellen Staden som tjänst – det vill säga City as a Service – är ett nytt sätt att möta allt större och allt mångsidigare tjänstebehov. Målet är att producera tjänster i nätverk tillsammans med partner och samtidigt dra nytta av digitalisering och existerande förmågor (lokaler, utrustning, kompetens). Att Esboborna deltar i arbetet med design av tjänster ligger i nyckelposition och staden öppnar sitt data så att vem som helst kan utveckla serviceteknologi.

Utvecklingens tre hörnstenar

Esbo stads expertteam (stadsdirektör Jukka Mäkelä, serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, projektchef Veera Vihula och näringschef Harri Paananen) besökte förra veckan Bryssel för att ”pitcha”, det vill säga hålla en kompletterande presentation för tävlingens domare om Esbos bästa sidor.

Presentationen byggde på tre hörnstenar, som alla börjar på C på engelska: Community, Collaboration, Co-creation. På svenska kan man tala om tre S: sammanhållning, samarbete och samutveckling.

”Tävlingen efterlyser den stad som bäst kan visa hur den använder sin innovationsverksamhet för att främja invånarnas vardag. Det är precis detta Esboandan handlar om: tjänsterna utvecklas med invånaren i fokus, tillsammans med företag, forskningsinstitut, föreningar och invånare. Dessutom är engagemang och en smidigare vardag för invånarna också två av hörnstenarna i Berättelsen om Esbo”, säger Mäkelä.

Som konkreta exempel på hur man gör saker i Esbo presenterades i Bryssel bland annat Berättelsen om Esbo, modellen Staden som tjänst, stadsbiblioteket som gemenskapsbyggare, Business Espoo som bygger på konceptet för servicetorg, testplattformen för bio- och cirkulärekonomi Cleantech Garden, konceptet för samutveckling Make With Espoo samt gymnasiekursen i etisk hackning Hack with Espoo.

Upplysningar