Enter Espoo skapar hållbar tillväxt – Espoo Marketing är nu Enter Espoo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-10-2020 kl. 15.15

Bolaget som orkestrerar och marknadsför den största innovationssammanslutningen i Norden går nu under namnet Enter Espoo Oy. Det nya namnet och den nya företagsidentiteten offentliggjordes under det virtuella firandet av bolagets 5-årsdag den 23 oktober 2020.

Bolagets tjänster stöder en hållbar tillväxt

Enter Espoo är ett marknadsföringsbolag som ägs av Esbo stad. Bolagets uppgift är att locka företag, investeringar och besökare till Esbo och hjälpa aktörer nå framgång inom ekosystemen för innovation och turism. Bolagets tjänster har utvecklats för att hjälpa företag inom turismen och innovationsmiljön hitta nya partner, kunder och tillväxtmöjligheter.

Enter Espoo har som mål att skapa fler arbetstillfällen, skatteintäkter och hållbar tillväxt i Esbo för bolagets partner och hela Finland.

”Som bolag vill vi vara den bästa aktören i Europa inom främjande av en hållbar och attraktiv turism- och innovationsmiljö och i detta arbete tror vi på styrkan i samarbete. Vi finns till för våra kunder, partner och aktörerna i ekosystemen. Utan dem skulle det inte finnas något Enter Espoo”, sammanfattar Jaana Tuomi, verkställande direktör för Enter Espoo.
 

Enter Espoo för samman internationella storföretag och startup-företag och teknik i Esbo

Enter Espoo hjälper utländska företag och investerare skapa hållbar affärsverksamhet och etablera sig i Esbo. Bolaget sammanför internationella storföretag och investerare med lämpliga startup-företag, scaleup-företag och tekniska lösningar i Esbos innovationsekosystem. Med hjälp av tjänsterna hjälper man lokala företag hitta internationella partner och skapa internationell affärsverksamhet. Dessutom hjälper man lokala startup-företag nå ut på internationella marknader i samarbete med finländska och utländska partner.

”Exempelvis kunde vi med vår evenemangsserie Corporate-Startup Online Weeks digitalt sammanföra 80 startup-företag och scaleup-företag med 14 internationella storföretag i maj–oktober 2020. Vi utvecklade konceptet för att hjälpa lokala företag hitta kunder, partner och investerare även under coronavirussituationen”, säger Glenn Gassen, ansvarig chef för tillväxt- och investeringsverksamhet hos Enter Espoo.
 

Enter Espoo svarar för stadens turismmarknadsföring och fungerar som intressebevakare och utvecklare av turismnäringen

Enter Espoo samordnar nätverket för samarbete och gemensam marknadsföring för de lokala turismföretagarna och hjälper företagen öka hållbar affärsverksamhet och nå ut på internationella marknader. Destinationsmarknadsföring görs i samarbete med lokala företag. De årliga marknadsföringsåtgärderna för att främja fritidsresor samt mötes- och kongressresor planeras och utvecklas tillsammans.

”Ett fint exempel är våra ”Kokous Espoo”-introduktionsrundor för arrangörer av möten i huvudstadsregionen, som under flera år varit viktiga säljtillfällen för företag i området. På grund av coronasituationen utvecklade vi tillsammans med företagen ett nytt virtuellt koncept, som gör det möjligt för oss att nå upp till 200 potentiella kunder under ett och samma evenemang. Detta är nästan tio gånger fler än tidigare, säger Miikka Valo, turistchef för Enter Espoo.

Bolaget har som mål att göra Esbo mer lockande, känt och tillgängligt både i Finland och utomlands. Bolaget marknadsför Esbo för besökare under varumärket Visit Espoo. Bolaget hjälper besökare hitta de bästa tjänsterna och upplevelserna inom turistbranschen i Esbo med hjälp av webbtjänsten visitespoo.fi.
 

Målet för förnyelsen är att tydliggöra bolagets roll

Målet för namnbytet och den förtydligade företagsidentiteten är att förnya och klargöra bolagets roll som samordnare inom innovationsekosystemet och mellan de olika aktörerna i Esbo stad. Det nya namnet beskriver hur man uppnår målen i bolagets och Esbo stads strategi, berättelsen om Esbo. ”Vi har nu ett nytt namn och en ny identitet, men är fortfarande samma sakkunniga, tillförlitliga och nåbara samarbetspartner”, fortsätter verkställande direktör Tuomi.

Till grund för den förnyade varumärkesidentiteten ligger en gedigen förståelse för företagets värden och kundernas behov. Enter Espoos värden är gemenskap, hållbarhet, mod och ambition. Enter Espoo utarbetar för närvarande även den nya webbtjänsten enterespoo.fi, som lanseras i sin helhet vid årsskiftet. En engelskspråkig alphaversion av webbtjänsten har lanserats, med fokus på bolagets tjänster för aktörer inom ekosystemen för innovation och turism.

Den nya företagsidentiteten och visuella identiteten skapades i samarbete med KUBO Creative Agency.
 

Mer information:

Verkställande direktör, Enter Espoo, Jaana Tuomi, 040 579 4727, jaana.tuomi@espoo.fi

enterespoo.fi
visitespoo.fi
 

Esbo stads Näringsdirektör Tuula Antola är ordförande för styrelsen för Enter Espoo. Vice ordförande är direktör för teknik- och miljöväsendet Olli Isotalo. Styrelsens övriga medlemmar är kulturdirektör Susanna Tommila, direktör för Helsingforsregionens handelskammare Saija Äikäs, Aalto-universitetets vicerektor Janne Laine, VTT:s direktör för kommersiella funktioner Mika Toikka och direktör för Finlands naturcentrum Haltia Tom Selänniemi.
 

Enter Espoo logo