Nätverk och möten i Finland

Business Espoo har omfattande internationella affärsverksamhetsnätverk. Vi samarbetar aktivt bland annat med Team Finland. Vi ordnar nätverkarevenemang dit vi bjuder in internationella aktörer från olika branscher, bland annat investerare, storföretag och representanter för förvaltningen i olika länder. Vid nätverkarevenemangen kan du hitta lämpliga affärspartner.

Stadens internationella nätverk som stöd för företagen 

Esbo stad har ett nära samarbete med Shanghai stad och många europeiska städer och stadsnätverk. Esbo stad deltar ofta i olika internationella evenemang, till exempel i Kinas största importfrämjande evenemang China International Import Expo, som företag från fall till fall kan ha möjlighet att delta i som en del av stadens delegation. I Shanghai öppnar Esbo även dörren till den lokala marknaden i situationer där företaget kan behöva stadens stöd.

Staden samarbetar även med företag inom olika EU-finansierade projekt, där företag beroende på situationen kan delta som partner eller där staden fungerar som test- och innovationsplattform för företagens egna projekt.

Esbo tar även varje år emot tiotals internationella delegationer och journalistbesök där man även presenterar företag i Esbo samt samarbetsprojekt mellan staden och olika företag.

Sammanslutningar och nätverk för internationella experter

Esbo stad har ett nära samarbete med universiteten och yrkeshögskolorna för att stärka examensstuderandenas arbetslivskontakter redan under studierna. Exempel på detta är HankenHIT och Aalto International Talent Programme. Esbo stad stöder även invandrarföreningar vars verksamhet syftar till att stärka medlemmarnas karriärutveckling i Finland. 

Läs mer om stadens internationella verksamhet.
Ta kontakt: international@espoo.fi

Digitala matchningsplattformar

Matchningsplattformen Launchpad hjälper startupföretag att växa genom att sammanföra dem med rätt investerare och storföretag. Genom att skapa en profil för ditt företag får du information om andra aktörer samt om samarbetsmöjligheter och du kan kontakta potentiella partner. Genom plattformen får du individuellt riktad information om möjligheter som kunde vara nyttiga för ditt företag.

Ta kontakt: elli.keranen@espoo.fi

Nätverken inom turism branschen

Visit Espoo är ett samarbetsnätverk för marknadsföring som erbjuder tjänster för aktörer inom turism, konferenser och kongresser.

Nätverken FinnCham och Enterprise Europe Network (EEN)

Bilaterala handelsföreningar, handelskammare och gillen som finländska företag har grundat runt om i världen stöder och stärker finländska företags internationalisering och exportambitioner. Centralhandelskammaren har samlat dessa aktiva aktörer i det gemensamma nätverket FinnCham, som består av 35 självständiga organisationer som i stor utsträckning verkar med hjälp av frivilliga krafter.

Organisationerna samlar stora och små finländska företag och andra partner inom exportfrämjande i målländerna och samarbetar med Team Finland, dvs. med ambassaderna, ministerierna och andra organisationer som främjar internationalisering. Verksamheten stöder skapandet av en stark Finlandsbild och samarbetet med bilaterala handelsföreningar som verkar i Finland.

Ytterligare information:
Centralhandelskammaren, Jenni Isola, jenni.isola@chamber.fi