Matching tjänster

Riktade investerar- och matchingevenemang 

Vi ordnar evenemang och resor för tillväxtföretag som siktar på en internationell marknad i samarbete med olika aktörer. På evenemangen kan du lära känna nya marknader och skapa kontakter som kan hjälpa dig att få in foten på en ny marknad. Under våra resor kan du bland annat träffa lokala investerare, storföretag och andra möjliga samarbetspartner samt delta i lokala evenemang för tillväxtföretag.

Exempel på de viktigaste investerar- och matchingevenemangen i Esbos innovationsekosystem:

Knights of Nordics:

  • 159 internationella investerare från Singapore, USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Indien, Kina, Sverige, Norge och Holland
  • 32 internationella storföretag från Japan, Korea, Tyskland, USA och Sverige
  • 74 startup- och scaleupföretag från Finland, Norden och Tyskland

Evenemanget Corporate-Startup Online Weeks, målet är att sammanföra startup- och scaleupföretag från både Esbo och resten av Finland med internationella företag. Sammankomsterna sker via onlinemöten mellan startupföretag och storföretag som har valts ut på förhand.

Företagskontaktbörs – stöd i sökandet efter utländska samarbetspartner

I Enterprise Europe Networks Företagskontaktbörs kan du söka till exempel återförsäljare, representanter, franchisepartner, underleverantörer, logistikpartner, partner för produktutveckling eller varför inte kartlägga möjligheterna till företagsförvärv eller grundande av samriskföretag. Du kan bläddra bland sökannonser enligt profiltyp, profilens ursprungsland, målland eller olika sökord. Genom att registrera dig i Företagskontaktbörsen kan du även skapa en sökrobot som automatiskt skickar information till din e-post om profiler som intresserar dig. Kontakta experterna också om du vill skapa en egen sökannons i databasen.

Ta kontakt per e-post, Helsingforsregionens handelskammare/Enterprise Europe Network:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
Maija Kärkäs maija.karkas@chamber.fi

Kontaktuppgifter till EEN Finlands andra experter finns på EEN:s webbplats.

Nätverks- och matchmakingevenemang med internationella experter

Det nationella nätverket Talent Boost ordnar både virtuella och fysiska möten 2–4 gånger per år, så att finländska företag och internationella experter kan träffas.

Mer information om Talent Boost i den här YouTube-filmen:Video on YouTube

Ta kontakt per e-post: melissa.arni-harden@espoo.fi

Digitala plattformar

Launchpad är en matchningsplattform som hjälper startupföretag att växa genom att erbjuda kontakter till investerare och storföretag i Finland och internationellt. Genom att skapa en profil för ditt företag får du information om andra aktörer och samarbetsmöjligheter. Du kan även kontakta eventuella samarbetspartner. Genom plattformen får du riktad information om möjligheter som kan gagna ditt företag, till exempel evenemang, innovationstävlingar och internationaliseringsresor. Tjänsten är kostnadsfri.

Registrera dig och fyll i din profil.