Business Espoo erbjuder nya tjänster med anledning av pandemisituationen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-12-2020 kl. 11.51

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för företagsverksamheten. Business Espoos experter hjälper dig med dessa. Vi ger information om dina möjligheter att få stöd, hjälper till att hitta lösningar och hänvisar dig vid behov till de juridiska och ekonomiska experterna i vårt expertnätverk. Vi betjänar tills vidare företagare och företag endast via distansförbindelse och per telefon. Chattbotten Bertta betjänar på vår webbplats och svarar på företagens allmänna frågor om bland annat internationalisering, utbildning och sysselsättning (på finska och engelska).

Personlig sparring och distansrådgivning 

Du kan boka tid hos den företagsrådgivare du vill för en timmes personlig sparring och distansrådgivning. Vi ger information om stödmöjligheterna samt hjälper till att hitta information och bearbeta lösningar. Boka tid behändigt på webben, så skickar vi en möteslänk till dig per e-post. Vid behov sköter vi också ärenden per telefon. Boka tid hos företagsexperten

Tjänsten tillhandahålls av FöretagsEsbo som hör till Business Espoo-nätverket och betjänar gratis och konfidentiellt.

Informationspaket till företagare och företag

Följ Företagarna i Finlands omfattande sida Kaikki koronasta yrittäjälle (på finska), som riktar sig till företagare. Det lönar sig särskilt att bekanta sig med delen frågor och svar, där du får tillförlitlig information om anställningsförhållanden, avtal och penningfrågor som nu påverkas av undantagstillståndet. Företagarna i Finland ordnar regelbundet utbildning och producerar informationsinslag om corona. De webbinarier som hittills hållits kan ses som inspelningar på Företagarna i Finlands webbplats

Helsingforsregionens handelskammare, som tillhör vårt nätverk, har samlat ihop ett gediget informationspaket till företagare och företag som stöd för att överleva pandemin. Paketet innehåller bland annat viktig information för arbetsgivare, rekommendationer och riktlinjer, ekonomiska och finansiella råd, en exit-strategi, ställningstaganden samt resultat från enkäter som Handelskamrarna ställt till sina medlemsföretag gällande företagens nuvarande situation och förväntningar på framtiden. Länk till Helsingforsregionens handelskammares infosida coronainfo till företag.

Arbets- och näringsministeriet har samlat frågor och svar på sin webbplats med information om vad företag bör tänka på i fråga om företagsfinansiering. ANM har även publicerat mer detaljerade anvisningar om varifrån företag av olika storlek kan söka finansiering under coronaläget. Se finansieringskällor och anvisningar på ANM:s webbplats.

Följs även ANM:s aktuella nyheter.

Arbetsboken Toipumissuunnitelma som företagarens stöd

Vi har skapat en arbetsbok med en återhämtningsplan för företag, Toipumissuunnitelma, som du kan ladda ned som PDF-fil från FöretagsEsbos webbplats. Med hjälp av arbetsboken kan du lotsa din företagsverksamhet till nya framgångar efter en eventuell kris. Du får bland annat lära dig att identifiera de förändrade behoven på marknaden, produktifiera och utnyttja din egen kompetens samt andra resurser på nya sätt, förbereda dig inför olika slags ekonomiska situationer enligt olika scenarier samt att utveckla kontanthanteringen. Till din hjälp har du även beräkningsunderlaget för kassaflöden, Kassavirta.

Permitteringar

Arbetsgivaren får permittera arbetstagaren på två olika grunder

  • arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för att säga upp arbetsavtalet. Om arbetet har minskat väsentligt och varaktigt, och arbetstagaren inte kan erbjudas något annat arbete eller utbildning, får arbetstagaren permitteras tills vidare.
  • arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt – varar högst 90 dagar. En förutsättning är att arbetstagaren inte kan erbjudas annat arbete eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

En visstidsanställd arbetstagare får permitteras endast om han eller hon är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren. Arbetsgivaren och arbetstagaren får sinsemellan endast avtala om permittering för viss tid och enbart i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet och ekonomiska situation.

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs.

Mer information finns på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Startpengens maximala längd har tillfälligt förlängts så att startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader. Mer information finns på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs till utgången av juni 2021

Regeringen drog upp riktlinjer för fortsättningen vid sina förhandlingar 27.1.2021. Arbets- och näringsministeriet inleder omedelbart beredningen av lagändringen. Mer information finns på Arbets- och näringsministeriet meddelande.

Startupföretag ges möjligheter via nättjänsten Launchpad

Enter Espoo hjälper startupföretag, investerare och storföretag att finna varandra – nu med nya metoder. Sammankomsterna sker tills vidare via onlinemöten mellan startupföretag och storföretag som valts ut på förhand. Evenemang arrangeras hela året och vi rekommenderar att du skapar en företagsprofil i nättjänsten Launchpad för att få riktad information från Enter Espoo om andra aktörer och samarbetsmöjligheter, evenemang, träffar, innovationstävlingar och internationaliseringsresor. Tjänsten är kostnadsfri och den möjliggör även direktkontakter mellan olika aktörer. Registrera ditt företag i Launchpad.

Rekrytering av arbetstagare och kompetensutveckling

Finns det mycket att göra i ditt företag men du har ont om anställda? Ibland kan det uppstå situationer där arbetsuppgifterna inte räcker till alla eller att arbetsförhållandena förändras. Även i dessa situationer finner vi en lösning tillsammans. 

Företagens kompetensutveckling har fått signifikant betydelse under coronakrisen. 
Omnia hjälper dig att söka rätt sorts kompetenser för behoven. Du kan till exempel rekrytera studerande som framtida skickliga yrkesutövare, skaffa kompetenta arbetstagare genom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning eller läroavtal, uppdatera personalens kompetens vid förändrade förhållanden eller stödja personalen vid omplaceringar.

Bekanta dig med Omnias utbildningar på adressen kauppa.omnia.fi eller få mer information via e-post yrityspalvelut@omnia.fi. Bekanta dig även med utbildningarna som Helsingforsregionens handelskammare erbjuder


Kompetens genom läroavtal efter företagens behov

Se och lyssna på BE-studions inlägg (finskspråkig) om hur kompetensen kan utvecklas med hjälp av läroavtal. I BE-studion berättar expertgästen och Omnias karriärvägledare Frida Wickholm-Jansson om läroavtalsutbildningens förfaringssätt. Studion leds av Helsingforsregionens handelskammares direktör Saija Äikäs.

Se BE-studion på Business Espoos YouTube-kanal

Turismens betydelse och framtid

Enligt de senaste resultaten från undersökningen av inkomst- och sysselsättningseffekterna inom turismen var Esbos direkta inkomster från turismen 170 miljoner euro år 2018. I år pekar prognosen på en minskning med hela 60–70 %. ”Turismens betydelse för de regionala ekonomierna har ökat enormt de senaste åren. På grund av coronapandemin har tillväxten tillfälligt förändrats och därför uppmuntrar vi alla att stödja våra lokala turismföretagare”, säger Visit Espoos Miikka Valo.

Se den finskspråkiga BE-studion där Miikka Valo och Tiina Backman från Visit Espoo tillsammans med stadens näringsdirektör Harri Paananen samtalar kring turismens betydelse och senaste trender.


Se BE-studion på Business Espoos YouTube-kanal.

På sin webbplats har Visit Espoo samlat matnyttig information och tips om turistbranschen:

  • Stöd din lokala företagare under denna utmanande tid genom att köpa ett presentkort för framtiden, antingen till dig själv eller som present till någon nära dig. Mer information finns på Visit Espoos temasida om att stödja lokala verksamheter ”Tuetaan paikallista” 
  • COVID19-information till besökare

Visit Espoo arrangerar även virtuella mötesrundor på olika mötesplatser i Esbo. Om du är intresserad av att delta vid ett möte, kan du be om en inbjudan via e-post på adressen visit@espoo.fi

EEN:s tjänster under pandemisituationen

Enterprise Europe Network (EEN) erbjuder små och medelstora företag sin expertis och internationaliseringstjänster i mer än 60 länder. Nätverket har ett brett utbud av tjänster från rådgivning i EU-frågor till stöd i internationell tekniköverföring. Verksamheten är delfinansierad av EU-kommissionen (COSME-programmet).

Utdrag ur EEN:s tjänster under pandemisituationen:

Business Espoos BE-studior 

BE-studion är ett smidigt produktionsformat för webbsändning skapat av Business Espoos nätverk för företagstjänster. I studiorna behandlas aktuella teman om affärsliv och företagande samt presenteras tjänstelösningar som kan hjälpa företagare och företag i Esbo att bli framgångsrika. BE-studiorna hittar du samlade på Business Espoos YouTube-kanal

_ _ _

Du hittar aktuell information som kontinuerligt uppdateras om coronaepidemin på Esbo stads webbplats på adressen: esbo.fi/coronaviruset.